Меѓународен едукативен сервер на УНЕСКО за демократија, образование за мир и човекови права
 
  Д@далос почетна Почетна страна Графички преглед Контакт  
 

 

Теми:

 Човекови права / Примери / Демократија / Партии / ЕУ / ООН / Одржливост / Глобализација / Веб 2.0

     

 

Методи:

 Политичка дидактика / Методи на политичкото образование / Педагогија на мирот ///  критика, коментари?

 
 

 Вие сте овде:

Д@далос > Почетна > Веб 2.0 > Содржина

 Содржина


Теми на онлајн-учебникот Веб 2.0:

Вовед

Што е тоа: Веб 2.0?

Учење 2.0

Политика 2.0

Економија 2.0

Општество 2.0

 


Веб 2.0


Содржина


Почетна страна на онлајн-учебникот


Што е тоа: Веб 2.0?

  Елементи на 2.0

  Тагирања и фолксономии: Мислење 2.0


Учење 2.0 


Политика 2.0


Економија 2.0


Општество 2.0

  Опасности на Веб 2.0

  Социјални мрежи

  Мудроста на многумината

  Дигитални домородци


Литература на тема Веб 2.0

 Автори

       

Рагнар Милер         Волфганг Шуман

Контакт: info@gesellschaft-agora.de

Веб: www.gesellschaft-agora.de
 

 

Нагоре

Д@далос почетна

Почетна страна

Графички преглед

Контакт

1998-2012 Д@далос - политичко образование, образование за демократија, образование за човекови права, педагогија на мирот (проект на Pharos e.V.)
веб: друштво Агора