Ujedinjene nacije

 

Osnovni kurs 1
Lista linkova
Sadržaj
Pregled


 

Ujedinjene nacije"Mi, narodi Ujedinjenih nacija rešeni da spasemo buduća pokolenja užasa rata, koji je dva puta u toku našeg života nanio čovečanstvu neopisive patnje, da ponovo potvrdimo veru u osnovna prava čoveka, u dostojanstvo i vrednost ljudske ličnosti, u ravnopravnost muškaraca i žena i nacija velikih i malih, da obezbedimo uslove pod kojima će moći da se očuvaju pravda i poštovanje obaveza koje proističu iz ugovora i drugih izvora međunarodnog prava, kao i da radimo na socijalnom napretku i poboljšanju životnih uslova u većoj slobodi i u tom cilju da (...) ujedinimo svoje snage radi održanja međunarodnog mira i bezbednosti i da obezbedimo, prihvatanjem načela i ustanovljenjem metoda, da se oružana sila ne upotrebljava izuzev u opštem interesu,  da koristimo međunarodne mehanizme u svrhu unapređivanja ekonomskog i socijalnog napretka svih naroda, odlučili smo da udružimo svoje snage radi ostvarenja ovih ciljeva ..."
[...celokupan tekst Povelje Ujedinjenih nacija možete da nađete na posebnoj stranici].

Ovako počinje Povelja svetske organizacije, osnovni dokument kojim se 51 država uključila u organizaciju Ujedinjenih nacija 1945. godine u San Francisku. Ujedinjenje nacije danas imaju 191 državu-članicu, što su gotovo sve države sveta [...informacije o istoriji i razvoju Ujedinjenih nacija možete da nađete u okviru Osnovnog kursa 2].[Skulptura ispred zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku]

Već prve rečenice Povelje upućuju na njen osnovni cilj - sprečavanje ratova. Ovom su, u smislu sveopšteg razumevanja mira, podređeni sledeći ciljevi: obezbeđivanje osnovnih prava čoveka upućuje na ljudska prava, eksplicitno se spominje unapređenje ekonomskog i socijalnog napretka i sl. [...zadaci i ciljevi Ujedinjenih nacija obrađeni su u Osnovnom kursu 1].

Poveljom je ustanovljeno šest organa - Generalna skupština, Savet bezbednosti, Sekretarijat, Savet za ekonomska i socijalna pitanja, Starateljski savet i Međunarodni sud pravde. Ovi organi postoje i do danas [...informacije o strukturi Ujedinjenih nacija možete da nađete u Osnovnom kursu 3].

Od osnivanja Organizacije razvijena je gotovo nepregledna mreža programa, komisija, posebnih fondova, programa i organizacija [... više informacija o sistemu Ujedinjenih nacija možete da nađete u Osnovnom kursu 4].

Koordiniranje ove velike lepeze aktivnosti i obezbeđivanje delotvornog i efikasnog rada predstavlja jedan od problema s kojima se susreće Organizacija. Pored toga, sve su češće kritike da je Organizacija oslikavala odnose (moći) u doba svog osnivanja - na kraju Drugog svetskog rata, a da to danas nije slučaj [...sa nekim od problema s kojima se susreću Ujedinjene nacije bavi se Osnovni kurs 5].

[Autor: Ragnar Müller (Miler)]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     

Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.