Cursul 1
sus Cursul 1 Listă de link-uri Continut Prezentare grafică

 

Cursul 2
Cursul 3
Cursul 4
Cursul 5
Carta ONU

 


 

Naţiunile Unite

Cursurile pe scurt

Cursul 1: Care sunt sarcinile şi obiectivele Naţiunilor Unite?

Cursul 2: Cum au evoluat Naţiunile Unite în istorie?

Cursul 3: Cum este construită Organizaţia Naţiunilor Unite?

Cursul 4: Care este sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite?

Cursul 5: Care sunt problemele cu care se confruntă Naţiunile Unite?


Cursul 1: Care sunt sarcinile şi obiectivele Naţiunilor Unite?


"În afară de sarcinile practice ce revin Naţiunilor Unite, Organizaţia ... mai are şi scopul declarat de a schimba relaţiile dintre state precum şi felul în care sunt manevrate problemele internaţionale."
[Raportul la începutul noului mileniu adresat Adunării Generale de către Secretarul General al ONU Kofi Annan ]Sarcinile principale ale Naţiunilor Unite sunt împărţite în trei domenii interdependente şi cu motivaţii specifice:

bullet

după două războaie mondiale devastatoare, garantarea păcii şi securitatea internaţională a devenit sarcina centrală a Organizaţiei. S-a încercat tragerea unor învăţăminte din prima încercare ratată de înfiinţare a unei uniuni a popoarelor, în perioada interbelică - un sistem colectiv de securitate. Despre această Societate a Popoarelor şi despre pre-istoria Naţiunilor Unite vezi Cursul 2].

Dacă la înfiinţarea Organizaţiei cea mai mare provocare o constituiau războaiele interstatale, această situaţie s-a schimbat în mod fundamental pe parcursul ultimelor decenii: conflictele armate dintre state au scăzut la număr, în schimb cele din interiorul statelor au cunoscut o creştere imensă, la fel şi unele fenomene mai noi precum terorismul transnaţional [informaţii cu privire la unele concepte precum "război", "pace", "violenţă" şi "conflict" se află în cadrul Complexului tematic "Educaţie pentru pace" de pe serverul D@dalos].

Dezvoltarea pe care a cunoscut-o domeniul păcii - de la blocada Consiliului de Securitate pe timpul Războiului Rece şi până la discuţia actuală privind intervenţiile umanitare - este prezentată în Cursul 2.
 

bullet

genocidul şi crimele împotriva umanităţii comise de regimul hitlerist au constituit fundalul pentru înfiinţarea celui de-al doilea mare domeniu de activitate al Naţiunilor Unite: protecţia drepturilor omului şi dezvoltarea drepturilor popoarelor.

În 1948, Adunarea Generală a adoptat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, documentul cel mai important din istoria drepturilor omului. Transpunerea juridică concretă a acestei Declaraţii a avut loc în urma unor discuţii lungi şi dificile, prin două Pacte Internaţionale, Pactul privind drepturile civile şi politice şi Pactul privind drepturile economice, sociale şi culturale, Pacte semnate în anul 1966 şi intrate în vigoare în anul 1976 [aceste documente, precum şi alte informaţii cu privire la subiectele "drepturile omului", "drepturile copilului" şi "drepturile femeii" se află în cadrul complexului tematic "Drepturile Omului" de pe serverul D@dalos].
 

bullet

Dezvoltarea economică şi socială constituie cel de-al treilea mare punct de interes al Naţiunilor Unite. Pacea nu este înţeleasă doar în sens negativ, ca stare antonimică stării de război, ea cuprinde şi elemente pozitive, precum dezvoltarea şi dreptatea la nivel mondial [despre conceptul de pace vezi capitolul]. La acest punct s-a adăugat de curând, având în vedere unele probleme globale precum efectul de seră sau gaura din stratul de ozon, domeniul protecţiei mediului ambiant.

Legătura indisolubilă dintre pace şi dezvoltare a fost recunoscută încă din 1945. Exemplare în acest sens sunt cuvintele ministrului de externe american de la acea vreme, Edward Stettinius: "Lupta pentru pace trebuie dusă pe două fronturi. Pe un front vom lupta pentru securitate, pe celălalt, pentru economie şi dreptate socială. Doar o victorie pe ambele fronturi va aduce lumii o pace de durată."

Temelor dezvoltare şi mediu le sunt dedicate în mare nenumăratele programe, comisii, organe şi organizaţii speciale care constituie sistemul extrem de elaborat al Naţiunilor Unite, aşa cum vom vedea în Cursul 4.

În Articolul 1 din Carta Naţiunilor Unite sunt cuprinse pe scurt obiectivele Organizaţiei:

"1. Să menţină pacea şi securitatea internaţională, şi, în acest scop: să ia măsuri colective eficace pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor împotriva păcii şi pentru reprimarea oricăror acte de agresiune sau altor încălcări ale păcii şi să înfăptuiască, prin mijloace paşnice şi în conformitate cu principiile justiţiei şi dreptului internaţional, aplanarea ori rezolvarea diferendelor sau situaţiilor cu caracter internaţional care ar putea duce la o încălcare a păcii;

2. Să dezvolte relaţii prieteneşti între naţiuni, întemeiate pe respectarea principiului egalităţii în drepturi a popoarelor şi dreptului lor de a dispune de ele însele, şi să ia oricare alte măsuri potrivite pentru consolidarea păcii mondiale;

3. Să realizeze cooperarea internaţională în rezolvarea problemelor internaţionale cu caracter economic, social, cultural sau umanitar, în promovarea şi încurajarea respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie;

4. Să fie un centru în care să se armonizeze eforturile naţiunilor în vederea atingerii acestor scopuri comune."

[textul integral al Cartei ONU se află pe o altă pagină]

Cât de dificil de îndeplinit sunt aceste obiective a arătat fostul Secretar General al ONU, Kurt Waldheim, în raportul său anual din 1978: "Problemele cu care se confruntă Naţiunile Unite sunt de cele mai multe ori extrem de complexe. Multe din aceste probleme constituie, în plus, o ameninţare la adresa păcii şi securităţii internaţionale. Naţiunile Unite oferă un cadru politic în care aceste probleme pot fi restrânse, dezamorsate şi tratate. Naţiunile Unite sunt şi locul în care oamenii pot coopera şi cădea de acord în sensul rezolvării comune a acestor probleme.

De multe ori se întâmplă totuşi ca un asemenea acord să nu poată fi atins decât foarte încet, de-a lungul unei perioade de dezvoltare, timp în care problemele trebuie tratate, iar forţele pozitive trebuie manevrate în mod continuu în direcţia corectă. Aceasta este o funcţie vitală şi practică îndeplinită de Naţiunile Unite, care nu trebuie umbrită de dezamăgirile care s-ar putea naşte din eşecul găsirii unor soluţii rapide şi atotcuprinzătoare."
 

... spre Cursul 2: Cum au evoluat Naţiunile Unite în istorie?

[Autor: Ragnar Müller]

[începutul paginii]

 

TemeWeb 2.0  I  Drepturile omului  I  Personalităţi  I  Democraţie  I  Partide  I  Europa  I  Globalizare  I  Naţiunile Unite  I  Durabilitate

Metode:    Didactică politică    II    Educaţie pentru pace    II    Metode

     

Această pagină web cu privire la educaţia politică a fost concepută de agora-wissen, " Gesellschaft für Wissensvermittlung über neue Medien und politische Bildung" (GbR) din Stuttgart. Pentru întrebări şi sugestii cu privire la conţinutul acestei pagini vă rugăm să ne contactaţi.