Ujedinjeni narodi

 

Osnovna cj. 1
Lista linkova
Sadržaj
Pregled


 

Ujedinjene nacije"Mi, narodi Ujedinjenih naroda, odlučni da spasimo buduće naraštaje od užasa rata, koji je dva puta tijekom našeg života nanio čovječanstvu neizrecive patnje; da ponovo potvrdimo vjeru u temeljna prava čovjeka, u dostojanstvo i vrijednost čovjeka, u ravnopravnost muškaraca i žena i velikih i malih naroda; da stvorimo uvjete potrebne za održavanje pravde i poštovanje obaveza, koje proistječu iz ugovora i drugih izvora međunarodnog prava; da potpomažemo socijalni napredak i poboljšanje životnih prilika u većoj slobodi i u tom cilju da (...) ujedinimo svoje snage za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti; da prihvatimo načela i uvedemo načine koji jamče da se neće upotrijebiti oružana osim ako je to u općem interesu; da upotrijebimo međunarodni mehanizam radi potpomaganja ekonomskog i socijalnog napretka sviju naroda, odlučili smo da združimo svoje napore za ostvarenja tih ciljeva ..."
[...cjelokupan tekst Povelje Ujedinjenih nacija možete naći na posebnoj stranici].

Ovako počinje Povelja svjetske organizacije, osnovni dokument kojim se 51 država uključila u organizaciju Ujedinjenih nacija 1945. godine u San Francisku. Ujedinjenje nacije danas imaju 191 državu-članicu, što su gotovo sve države svijeta [...informacije o historiji i razvoju Ujedinjenih nacija možete naći u okviru Osnovnog kursa 2].[Skulptura ispred zgrade Ujedinjenih naroda u New Yorku]

Već prve rečenice Povelje upućuju na njen osnovni cilj - sprječavanje ratova. Ovom su, u smislu sveopćeg razumijevanja mira, podređeni sljedeći ciljevi: osiguravanje osnovnih prava čovjeka upućuje na ljudska prava, eksplicitno se spominje unapređenje ekonomskog i socijalnog napretka i sl. [...zadaci i ciljevi Ujedinjenih naroda obrađeni su u Osnovnoj cjelini 1].

Poveljom je ustanovljeno šest tijela - Glavna skupština, Vijeće sigurnosti, Sekretarijat, Vijeće za ekonomska i socijalna pitanja, Starateljsko vijeće i Međunarodni sud. Ova tijela postoje i do danas [...informacije o strukturi Ujedinjenih naroda možete naći u Osnovnoj cjelini 3].

Od osnivanja Organizacije razvijena je gotovo nepregledna mreža programa, komisija, posebnih tijela i organizacija [... više informacija o sistemu Ujedinjenih naroda možete naći u Osnovnoj cjelini 4].

Koordiniranje ove velike lepeze aktivnosti i osiguranje djelotvornog i učinkovitog rada predstavlja jedan od problema s kojima se susreće Organizacija. Osim toga, sve su češće kritike da je Organizacija oslikavala odnose (moći) u doba svog osnivanja - na kraju Drugog svjetskog rata, a da to danas nije slučaj [...s nekim od problema s kojima se susreću Ujedinjeni narodi bavi se Osnovna cjelina 5].

[Autor: Ragnar Müller (Miler)]

[Početak stranice]

 

TemeLjudska prava  I  Uzori  I  Demokracija  I  Stranke  I  Europa  I  Globalizacija  I  Ujedinjeni narodi  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    I    Pedagogija mira    I    Metode

     

Ovu on-line ponudu iz područja političkog obrazovanja razvilo je i pripremilo društvo agora-wissen. To je stuttgartsko društvo za političko obrazovanje i promicanje znanja o novim medijima (GbR). Ako imate nekih pitanja ili sugestija, obratite nam se putem e-maila.