Osnovna cj. 1
Na gore Osnovna cj. 1 Lista linkova Sadržaj Pregled

 

Osnovna cj. 2
Osnovna cj. 3
Osnovna cj. 4
Osnovna cj. 5
UN-ova Povelja


 

Ujedinjeni narodi

Pregled sekvenci

Osnovna cjelina 1: Što su zadaci i koji su ciljevi Ujedinjenih naroda?

Osnovna cjelina 2: Kako su se razvili Ujedinjeni narodi?

Osnovna cjelina 3: Kako su strukturirani Ujedinjeni narodi?

Osnovna cjelina 4: Kako izgleda sistem Ujedinjenih naroda?

Osnovna cjelina 5: S kojim se problemima susreću Ujedinjeni narodi?


Osnovna cjelina 1: Što su zadaci i koji su ciljevi Ujedinjenih naroda?


"Potpuno neovisno o praktičnim zadacima koji se postavljaju pred Ujedinjene narode, Organizacija ima za cilj da promijeni bit odnosa među državama-članicama i način na koji se rješavaju međunarodni problemi."
[Milenijski izvještaj glavnog tajnika UN-a Kofija Anana pred Općom skupštinom]Glavni zadaci Ujedinjenih naroda mogu se podijeliti u tri područja koja su međusobno povezana, ali imaju specifične, pojedinačne korijene:

bullet

Nakon dva svjetska rata osiguravanje mira i međunarodne sigurnosti predstavlja jedan od središnjih zadataka Organizacije, pri čemu se pokušava izvući pouka iz neuspjelog pokušaja uspostavljanja kolektivnog sistema sigurnosti uz pomoć Lige naroda u razdoblju između dva svjetska rata [za više informacija o Ligi naroda i povijesti Ujedinjenih naroda vidi Osnovnu cjelinu 2].

Prilikom osnivanja Organizacije, međudržavni ratovi i njihovo sprječavanje predstavljali su najveći izazov. Takva se situacija tijekom posljednjih nekoliko desetljeća promijenila te su primjetni opadanje broja međudržavnih ratova i porast broja unutrašnjih konflikata i novih fenomena, kao što je pojava transnacionalnog terorizma [sugestije za bavljenje pojmovima "rat", "mir", "nasilje" i "konflikt" možete naći u sklopu tematskog kompleksa "Pedagogija mira"]

Razvoj u području mirovnog odgoja - od blokade Vijeća sigurnosti tijekom Hladnog rata do aktualne debate o humanitarnim intervencijama - predstavljen je u sklopu Osnovne cjeline 2.
 

bullet

Genocid i zločin protiv čovječnosti, koji je proveden tijekom Hitlerova režima, predstavljaju osnovni razlog za drugo veliko područje zadataka Ujedinjenih naroda - zaštita ljudskih prava i unapređivanje međunarodnog prava.

Već 1948. godine je Opća skupština Ujedinjenih naroda donijela Opću povelju o ljudskim pravima. Ta Povelja predstavlja najvažniji dokument u povijesti ljudskih prava. Konkretna pravna primjena ove Povelje uslijedila je nakon dugih i mukotrpnih debata i diskusija potpisivanjem dva međunarodna pakta - Pakta za građanska i politička prava i Pakta za ekonomska, socijalna i kulturalna prava. Sporazumi su potpisani 1966., a na snagu su stupili 1976. godine [te dokumente, kao i ostale relevantne i detaljne informacije o temama "Ljudska prava", "Prava djeteta" i "Prava žena" možete naći na D@dalosu u sklopu tematskog kompleksa "Ljudska prava"].
 

bullet

Ekonomski i socijalni razvoj predstavlja treće područje zadataka Ujedinjenih naroda. Mir se ne smije shvaćati samo u smislu negativnog pojma "mir" - kao odsutnost rata, nego treba obuhvaćati i smisao pozitivnog pojma "mir" - pitanje sveopćeg razvoja i unapređenja pravde [za više informacija o pojmu "mir" vidi odlomak "Mir" u okviru tematskog kompleksa "Pedagogija mira"]. Posljednjih godina zbog globalnih problema kao što su efekt staklene bašte ili ozonska rupa, uz ovo je definirano još jedno područje zadataka Ujedinjenih naroda - zaštita životne okoline.

Već 1945. došlo je do spoznaje o neraskidivoj vezi između mira i razvoja. Kao primjer za to često se navode riječi tadašnjeg američkog ministra vanjskih poslova Edwarda Stettiniusa: "Borba za mir mora se voditi na dva fronta. Na jednom frontu riječ je o sigurnosti, a na drugom o ekonomiji i socijalnoj pravdi. Samo pobjeda na oba fronta može osigurati trajan mir u svijetu."

Teme razvoja i životne okoline tretiraju se unutar mnogobrojnih programa, u radu komisija, posebnih tijela i organizacija unutar sistema Ujedinjenih naroda. Tim sistemom bavi se Osnovna cjelina 4.

Član 1. Povelje Ujedinjenih naroda sažima ciljeve Organizacije:

"1. održanje međunarodnog mira i sigurnosti i u tu svrhu: poduzimanje efikasnih kolektivnih mjera radi sprječavanja i otklanjanja prijetnji miru i suzbijanje agresije ili drugih povreda mira, kao i postizanje mirnim sredstvima, a u skladu s načelima pravde i međunarodnog prava, sređivanja ili rješavanja međunarodnih sporova ili situacija koji bi mogli dovesti do povreda mira;   

2. razvijanje prijateljskih odnosa među nacijama, zasnovanih na poštivanju načela ravnopravnosti i prava na samoopredjeljenje naroda i preuzimanje drugih odgovarajućih mjera radi učvršćivanja općeg mira;

3. postizanje međunarodne suradnje kako bi se riješili međunarodni problemi ekonomske, socijalne, kulturalne ili humanitarne prirode, i unapređivanje i poticanje poštovanja prava čovjeka i osnovnih sloboda bez obzira na rasu, spol, jezik ili vjeru;

4. postavljanje Organizacije kao središta za usklađivanje akcija poduzetih radi postizanja ovih zajedničkih ciljeva."

[cjelokupan tekst Povelje Ujedinjenih nacija možete naći na odvojenoj stranici]

Kako je teško i mukotrpno ispunjavanje ovih zadataka, predočio je bivši glavni tajnik Ujedinjenih naroda Kurt Waldheim u svom godišnjem izvještaju iz 1978. godine: "Karakteristično za probleme koji se postavljaju pred Ujedinjene narode je to što se uvijek radi o sve kompleksnijim pitanjima. Mnogi od tih problema predstavljaju prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti. Ujedinjeni narodi nude okvir unutar kojeg se ti problemi mogu rasvijetliti, treterirati i izgladiti. Ujedinjeni narodi su i mjesto koje svima stoji na raspolaganju za traženje zajedničkih rješanja i sporazuma.

Doduše, često se događa da se ovakvi sporazumi veoma sporo provode i prolaze kroz razdoblje razvoja unutar kojeg je potrebno i dalje s oprezom tretirati dotične probleme i kontinuirano usmjeravati pozitivne snage u pravom smjeru. To je praktična funkcija Ujedinjenih naroda koja je od presudne važnosti za daljnji razvoj međunarodnog sistema i ne smije se dopustiti da je prekrije sjena razočaranja koja nastaju zbog neuspjeha pri pokušaju pronalaska brzih i općevažećih rješenja."
 

... dalje do Osnovne cjeline 2: Kako su se razvili Ujedinjeni narodi?

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

TemeLjudska prava  I  Uzori  I  Demokracija  I  Stranke  I  Europa  I  Globalizacija  I  Ujedinjeni narodi  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    I    Pedagogija mira    I    Metode

     

Ovu on-line ponudu iz područja političkog obrazovanja razvilo je i pripremilo društvo agora-wissen. To je stuttgartsko društvo za političko obrazovanje i promicanje znanja o novim medijima (GbR). Ako imate nekih pitanja ili sugestija, obratite nam se putem e-maila.