Osnovni kurs 4
Na gore Osnovni kurs 2 Osnovni kurs 3 Osnovni kurs 4 Osnovni kurs 5 Povelja Ujedinjenih nacija

 

Posebni organi
Posebne organizacije


 

Ujedinjene nacije

Osnovni kurs 4: Kako izgleda sistem Ujedinjenih nacija

Ujedinjene nacije osnovane su 1945. godine da bi, kako se kaže u prvoj rečenici
Povelje UN-a, "zaštitile buduća pokoljenja od užasa rata". Pritom se pod pojmom mir nije podrazumijevalo samo puko odsustvo rata, već je taj pojam u smislu pozitivnog pojma "mir" uključivao pitanja razvoja i unapređivanja pravde u cijelom svijetu. Samim tim se unapređivanje ekonomskog i socijalnog razvoja ubrajalo u jedan od najvažnijih zadataka Organizacije [više informacija o zadacima i ciljevima možete naći u okviru Osnovnog kursa 1].

Kako bi se pokrio ovaj veoma širok spektar zadataka, u Povelji Organizacije predviđeno je da glavni organi Ujedinjenih nacija mogu osnivati pomoćne i posebne organe, te da prilikom ostvarivanja utvrđenih ciljeva mogu sarađivati sa drugim organizacijama. Šest glavnih organa koji čine jezgro Ujedinjenih nacija veoma često je koristilo ovu mogućnost, pa se tako tokom godina oko ovog jezgra razvila veoma izdiferencirana mreža organa i kooperacija za koju se ustalio naziv sistem Ujedinjenih nacija. Gareis i Varwick su elemente ovog sistema podijelili u dvije kategorije:

bullet"Prvo to su posebni organi, programi i regionalne ustanove koje je utemeljila sama Organizacija i koji se nalaze pod nadležnosti Generalne skupštine, Vijeća za ekonomska i socijana pitanja, Sekretarijata;
bulletDrugo to su posebne organizacije koje su osnovane samostalno i imaju svoj nezavisan pravni položaj, a sa Organizacijom su povezane različitim sporazumima. Ove organizacije se označavaju kao family of organization."

[Sven Gareis/Johannes Varwick, Die Vereinten Nationen. Aufgaben, Instrumente und Reformen; Bundeszentrale für politische Bildung Schriftenreihe Band 403, Bonn 2003, S. 34]
 

Uz ovo se još moraju spomenuti mnogobrojne veze sa ekonomijom (prije svega sa tzv. Global Players u okviru "Global Compact-a"), sa naukom i civilnim društvom na međunarodnom nivou (kod Vijaća za ekonomska i socijalna pitanja registrirano je više od 1500 nevladinih organizacija). "Ovaj sistem Ujedinjenih nacija, prije svega sa svim svojim razvojima tokom godina, veoma je dinamična pojava unutar koje je prilično teško razgraničiti oblasti djelovanja pojedinih organa, a potpun pregled i uvid u sve djelatnosti je skoro nemoguć i za stručnjake za sistem Ujedinjenih nacija."

[Sven Gareis/Johannes Varwick, Die Vereinten Nationen. Aufgaben, Instrumente und Reformen; Bundeszentrale für politische Bildung Schriftenreihe Band 403, Bonn 2003, S. 35]

Na internet-stranici www.unsystem.org nalazi se izvrsna ponuda Ujedinjenih nacija. Tu su po abecednom redu predstavljeni svi posebni organi i organizacije, a ovaj indeks je istovremeno i lista linkova što vode do posebnih stranica o pojedinačnim organima ili organizacijama. Zato ova internet-stranica predstavlja odličnu polaznu tačku za pretragu interneta glede sistema Ujedinjenih nacija.

Ostali tekstovi u okviru Osnovnog kursa 4:

bullet

Posebni organi Ujedinjenih nacija (status, nastanak, pregled)
 

bullet

Posebne organizacije Ujedinjenih nacija (status, pregled)

 

... dalje do Osnovnog kursa 5: Sa kojim problemima se susreću Ujedinjene nacije?

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     


Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.