Home

Ljudska prava Uzori Demokratija Partije Evropska unija Globalizacija Ujedinjene nacije Održivi razvoj Politicka didaktika Pedagogija mira Metode


 

Dobrodosli

Dobrodošli...

... u obrazovni server D@dalos za nastavnike i multiplikatore u Srbiji i Crnoj Gori!

Teme

Ljudska prava - Šta znači pojam "ljudska prava"? Kako su se razvila ljudska prava? Koja ljudska prava postoje? Ko nadgleda ljudska prava? Povrede ljudskih prava ...

Uzori - Informacije o sljedečim važnim i uzoritim primjerima: Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Desmond Tutu, Rigoberta Menchú, ... - Citati, Govori und Tekstovi od i o ovim osobama.

Demokratija - Šta je demokratija? Kako se razvila demokratija? Koja su obilježja demokratske države? Šta spada u jedno demkoratsko društvo? S kojim problemima se demokratija danas bori?

Partije -  Šta je partija? Koji tipovi partija postoje? Koje funkcije ispunjavaju partije? Kako izgledaju partijski sistemi? Sa kakvim se problemima susreće partijska demokratija?

Evropa - Update 01/2011 - Uvod u tematiku; Analiza procesa integracija (I): Od EZUČ-a (ECSC) do Ugovora iz Maastrich-a; Analiza procesa integracija (II): Od Ugovora iz Amsterdama do referenduma u Francuskoj i Holandiji; Institucije višestepenog sistema EU-a; Proširenje EU-a.

Globalizacija - Šta je globalizacija? (pokušaji definiranja); Dimenzije globalizacije (multidimenzionalnost); Uzroci globalizacije (multikauzalnost); Posljedice globalizacije;  Prijedlozi rješenja: Global Governance.

Ujedinjene nacije - Šta su zadaci i koji su ciljevi Ujedinjenih nacija? Kako su se razvile Ujedinjene nacije? Kako su strukturirane Ujedinjene nacije? Kako izgleda sistem Ujedinjenih nacija? Sa kojim se problemima susreću Ujedinjene nacije?

Održivi razvoj - Šta znači održivi razvoj? Kako da djelujem u pravcu održivog razvoja? Kako funkcionira lokalna Agenda 21? Kako možemo da zaštitimo klimu? Koji problemi stoje na putu održivom razvoju?Metode

Politička didaktika - Kako predavati građansko obrazovanje i političko opismenjavanje?

Pedagogija mira - Šta podrazumijevamo pod pojmom "pedagogija mira"? Šta znači mir? Čemu služi pedagodija mira? Šta rade ljudi koji se bave pedagogijom mira? Pedagogija mira i fer-plej.

Metode - Uvod
; Didaktički principi u nastavi političkog obrazovanja; Osnovne metode u nastavi političkog obrazovanja; Metode specijalizirane za nastavu političkog obrazovanja; Demokratija u školi.

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     

Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.