Sadrzaj
Na gore Uvod Glosar Pregled Sadrzaj Lista linkova


 

Uzori

Pregled sadržaja tematskog kompleksa Uzori

Dospet ćete direktno do pojedinih područja i stranica, ukoliko kliknete na odgovarajući naslov; grafički pregled ove teme naći ćete na stranici Pregled.

Početna stranica Uzori

Glosar uz tematski kompleks Uzori

Link lista uz tematski kompleks Uzori

Pregledni dijagram tematskog kompleksa Uzori

Uvod

Mahatma Gandi

Život i delo Gandija

Kratka biografija

Satjagraha

Salz-marš

Citati i govori Gandija

Pozadina

Istorija Južne Afrike

Istorija Indije

Materijali o Gandiju

Linkovi o Gandiju

Desmond Tutu

Život i delo Tutua

Kratka biografija

Značenje

Citati i govori Tutua

Govor na dodeli Nobelove nagrade

Pismo premijeru Vorsteru

Intervjui sa Tutuom

Pozadina: Apartheid i Južna Afrika

Materijali o Tutuu

Linkovi o Tutuu

Martin Luter King

Život i delo Kinga

Citati i govori Kinga

"Ja imam san"

Govor na dodeli Nobelove nagrade

Pozadina: Građansko pravni pokret u SAD-u

Montgomerijev bojkot autobusa

Birmingem

Marš na Vašington

Materijali o Kingu

Linkovi o Kingu

Peace People

Život Beti Vilijams i Maired Korigan

Citati i govori Vilijams i Korigan

Govor na dodeli Nobelove nagrade

Pismo Lukeu

The Field

Intervju sa Beti Vilijams

Intervju sa Maired Korigan

Pozadina: Konflikt u Severnoj Irskoj

Hronologija

Istorija Irske

"Troubles" u 20. veku

Grad Derry / Londonderry

Materijali o Vilijams i Korigan

Linkovi o Peace People i konfliktu u Severnoj Irskoj

Jicak Rabin

Život i delo Rabina

Kratka biografija

Citati i govori Rabina

Rabinov poslednji govor

Govor na dodeli Nobelove nagrade

Pozadina: Konflikt na Bliskom Istoku

Hronologija

Istorija Izraela

Materijali o Rabinu

Linkovi o Rabinu

Rigoberta Menčú

Život i delo Rigoberte Menčú

Citati i govori Rigoberte Menčú

Govor na dodeli Nobelove nagrade

Intervju sa Rigobertom Menčú

Pozadina: Guatemala

Materijali o Rigoberti Menčú

Linkovi o Rigoberti Menčú

Majka Tereza

Život i delo Tereze

Citati i govori Tereze

Intervju

Govor na dodeli Nobelove nagrade

Molitve

Pozadina: Kalkuta

Materijali o Terezi

Linkovi o Terezi

 

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     

Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.