Ljudska prava
Na gore Ljudska prava Uzori Demokratija Partije Evropska unija Globalizacija Ujedinjene nacije Održivi razvoj Politicka didaktika Pedagogija mira Metode

Osnovni kurs 1 Pregled Sadrzaj Hronologija Lista linkova


 

Ljudska prava

Ljudska prava su u svim oblastima osnova mirnog zajedničkog života: kako u internacionalnoj, tako i u nacionalnoj politici, u mestu gdje stanujete ili u porodici. Ona se tiču svakog pojedinca i zagarantovana su svakom. Jedan od najvažnijih obrazovnih zadataka je upoznavanje i učenje o ljudskim pravima. Zbog toga ćete na ovom obrazovnom serveru pronaći opširnu ponudu o temi Ljudska prava:   

  • Šta su ljudska prava?
  • Odakle potiču?
  • Šta ljudska prava znače za mene?
  • Ko nadgleda ljudska prava?

To su samo neka od pitanja o kojima će se ovde govoriti. Osnovni kurs koji se sastoji od pet sekvenci pruža osnovna saznanja o dotičnoj temi, a na raspolaganju su i dijagrami, dokumenti i još mnogo toga. Proširene teme - recimo, o pravima deteta - nude mnogo slikovitih detalja i obuhvataju delove koji su veoma pogodni za uvođenje teme o  ljudskim pravima u nastavu. Poseban deo za nastavnike bavi se osnovnim pitanjima Odgoja o ljudskim pravima i daje ideje i sugestije za nastavu. 

[Početak stranice]


Upute za korištenje

Pre nego se detaljnije pozabavite našom ponudom, još nekoliko saveta za korištenje:

Pregled Navigacija Brzi pregled

Vrlo brzo ćete steći pregled, ako posetite stranicu "Sadržaj" (na kojoj se nalazi detaljan popis svih elemenata koji su u vezi s temom ljudskih prava) i/ili ako posetite stranicu "Pregled" (na kojoj se nalazi grafički pregled). Obe stranice možete otvoriti u novom prozorčiću uz pomoć linkova, a kada zatvorite te prozorčiće ponovo ćete se naći na početnoj stranici. 

Horizontalne navigacione lestvice sa linkovima koji se nalaze u vrhu svake stranice, vode Vas do stranica koje su na istom nivou kao i stranica koju imate otvorenu pred sobom. .
Vertikalna navigaciona lestvica sa linkovima koji se nalaze gore levo na svakoj stranici, vodi Vas do podređenih stranica, na primer do dokumenata i dijagrama vezanih za stranicu na kojoj se nalazite. 

Ukoliko želite brzi orentacioni pregled teme o ljudskim pravima, kliknite na plavi kvadrat na dnu stranice. Kvadrati Vas vode kroz osnovne sekvence ovog tematskog kompleksa. 

[Početak stranice]


Ukoliko Vi sami želite da obradite neku temu, na primer, u okviru nekog projekta u školi ili na univerzitetu, ne ustručavajte se da stupite u kontakt sa nama: 

Agor@ - Društvo za prenošenje znanja putem novih medija i političko obrazovanje:

Ragnar.Mueller@dadalos.org    Wolfgang.Schumann@dadalos.org

[Početak stranice]    [Osnovni kurs 1]    [Pregledni dijagram]Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     

Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.