Osnovni kurs 1
Na gore Osnovni kurs 1 Pregled Sadrzaj Hronologija Lista linkova

Osnovni kurs 2 Osnovni kurs 3 Osnovni kurs 4 Osnovni kurs 5 Za nastavnike


 

Ljudska prava

Pregled sekvenci osnovnog kursa

 

Osnovni kurs 1: Šta znači pojam ljudska prava?

Osnovni kurs 2: Kako su se razvila ljudska prava?

Osnovni kurs 3: Koja ljudska prava postoje?

Osnovni kurs 4: Ko nadgleda ljudska prava?

Osnovni kurs 5: Povrede ljudskih prava

Osim toga tematski kompleks - Ljudska prava obuhvata i didaktički deo za nastavnike, u kojem se radi o osnovnim pitanjima Odgoja o ljudskim pravima (Deo za nastavnike). Ovde ćete, takođe, pronaći i konkretne ideje i sugestije za nastavu na temu - Ljudska prava u školi (Saveti).

 


Šta znači pojam ljudska prava?

"Svi ljudi rođeni su slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima" — tako počinje član 1 "Opšte povelje o ljudskim pravima". To znači da svi mi od momenta našeg rođenja posedujemo određena prava koja se nazivaju ljudskim pravima. Ljudska prava su zagarantovana svakom čoveku na osnovu njegovog postojanja kao čoveka i ona su neotuđiva, što znači, ne mogu nikome biti oduzeta. Tekstovi koji slede su dve tipične definicije ljudskih prava, onakve kakve nalazimo u različitim leksikonima.

Tekst markiran ovom slikom je odlomak iz knjige ili neki internet-tekst. "Ljudskim pravima smatraju se zagarantovana prava pojedinca na zaštitu od države, prava koja mu pripadaju na osnovu njegovog postojanja kao čoveka, prava koja u svakom slučaju ostaju održiva i ne mogu biti ograničavana od strane države. Iz perioda borbe protiv apsolutizma potiče oznaka “urođena” i “neotuđiva” prava.
(...) Jezgri ljudskih, odnosno osnovnih prava  pripadaju dostojanstvo čoveka, pravo na razvoj ličnosti, jednakost pred zakonom i ravnopravnost, sloboda religije i rasuđivanja, sloboda mišljenja, sloboda štampe i informacija, sloboda učenja, sloboda okupljanja, sloboda ujedinjavanja, sloboda kretanja, sloboda izbora zanimanja i sloboda rada, nepovredivost stana, garancija privatnog vlasništva, garancija prava na nasledstvo, pravo na azil i peticiju, kao i zakonska prava poput zaštite od neopravdanog hapšenja (...)."

[citat iz:  Wichard Woyke (izdavač), Mali rečnik internacionalne politike, Bonn 1994]

Tekst markiran ovom slikom je odlomak iz knjige ili neki internet-tekst. "U političkom rečniku pojam ‚ljudska prava‘ označava celokupnost prava na slobodu koja pojedinac može zahtevati na osnovu svog postojanja kao čoveka i koja mu od zajednice pravno moraju biti zagarantovana iz etičkih razloga. U tom smislu reč je o ‘prirodnim’, ‘nedržavnim’, ‘urođenim’ ili ‘neotuđivim’ pravima, kroz čije se poštovanje i osiguranje legitimiše jedna politička zajednica (...)."

[citat iz:: Bertelsmann Discovery Lexikon]

ODAKLE?

U sledećim odlomcima želimo obraditi pitanje, odakle dolazi ideja o ljudskim pravima i kako se ona razvijala? Videćemo da se radi o ideji o kojoj se diskutuje već više od 2000 godina, te da mnogi važni dokumenti poput miljokaza obeležavaju put ljudskih prava (Osnovni kurs 2: Kako su se razvila ljudska prava?). Pri tom nam se pruža mogućnost da pročitamo odlomke najvažnijih dokumenata. U okviru proširene teme o svetskom etosu i o pojmu ljudskog dostojanstva videt ćemo da ideja o ljudskim pravima nije svugde bila prihvaćena. Univerzitet ovih neotuđivih prava stalno se dovodi u pitanje. 

ŠTA?

Konačno, precizno ćemo sagledati prava koja ima svako od nas. Kako ona pojedinačno izgledaju? O čemu se zapravo govori, kad se pominju ljudska prava? Ovde se moramo upitati, koja je razlika između ljudskih i osnovnih prava (Osnovni kurs 3: Koja ljudska prava postoje?)? U okviru jedne iscrpne proširene teme bavit ćemo se pravima deteta: Šta su to prava deteta i zašto su nam potrebna?

KO?

Ukoliko nas pokradu na ulici, obratićemo se policiji. Ona traži lopova i izvodi ga pred sud, gdje on biva kažnjen zbog prekršaja. Mi svoju imovinu dobijamo nazad. Ali, ko je nadležan za prekršaje protiv ljudskih prava? Ko nadgleda moja prava? To su zamršena pitanja. U traženju odgovora na njih doći ćemo s jedne strane do Ujedinjenih nacija, do unije praktično svih država sveta (Osnovni kurs 4: Ko nadgleda moja prava?), a s druge strane do tzv. INGOs (International Non-Governmental Organizations - Internacionalnih nevladinih organizacija), koje se u globalu bave zaštitom ljudskih prava.

 

Skulptura koja se nalazi ispred sjedista Ujedinjenih nacija u New York-u

[Skulptura koja se nalazi ispred sedišta Ujedinjenih nacija u New York-u]

Da nam je potreban ovakav sudac kao što su Ujedinjene nacije, biće nam jasno u poslednjem odlomku našeg osnovnog kursa, kad se pozabavimo odabranim primerima kršenja ljudskih prava (Osnovni kurs 5: Povrede ljudskih prava). Svuda na svetu dolazi do kršenja ljudskih prava. To nam pokazuje da su sa “Opštom poveljom o ljudskim pravima” prava svakog čoveka formulisana, ali da je ovo tek početak. Sad se radi o njihovom provođenju — svuda i uvek.

Ideje za nastavu

Ideje za nastavu naći ćete u delu za nastavnike!

[Početak stranice]    [Početna stranica - Ljudska prava]    [Pregledni dijagram]Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     

Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.