Lista linkova
Na gore Osnovni kurs 1 Pregled Sadrzaj Hronologija Lista linkova


 

Ljudska prava

Ova grafika ukazuje na internet. Na taj nacin su u tekstu markirane liste linkova ili upute/uputstva na neke internet - stranice vrijedne preporuke.

Linkovi na temu Ljudska prava

Pregled predstavljenih linkova:

[Klikom na link koji Vas zanima dospećete do  kratkog opisa stranice, a odatle direktno do Online - ponude dotične organizacije]

Amnesty International Human Rights Library Human Rights Watch
One World Ujedinjene nacije UNICEF
UNESCO UNHCHR Veće Evrope

 

rifle.gif (3138 Byte)


Amnesty International: http://www.amnesty.org

Mnoge internacionalne nevladine organizacije, tzv. “INGOs” (International Non-Governmental Organizations) rano su uvidele mogućnosti interneta za svoj rad i raspolažu sa uzornim Online-ponudama. Ovo posebno važi za Amnesty International (AI), jednu od najpoznatijih organizacija ove vrste, koja se obavezala na borbu za ljudska prava. Moto AI-a pojašnjava zadatak i cilj organizacije: "Working to protect human rights worldwide". Uz pomoć linka "About AI" u horizontalnoj navigacionoj lestvici dolazi se do kratkog teksta, u kojem su nabrojane organizacije i težišta njihovog samog rada.

AI ima oko milion članova u 162 države, te se s punim pravom može nazvati globalnom organizacijom. Osnovni zadaci su "campaigns to free all prisoners of conscience; ensure fair and prompt trials for political prisoners; abolish the death penalty, torture and other cruel treatment of prisoners". Osim toga, u poglavlju "About AI" nalaze se linkovi sa detaljnim informacijama o radu organizacije između ostalog o:

 • Facts and figures about AI

 • AI - a brief history

 • Recommendations for the protection and promotion of human rights (12-Point-Program for the prevention of torture, 14-Point-Program for the prevention of extra judicial executions)

Naravno, na Web-stranici AI-a nalaze se i odnedavno poznati ali, širom sveta cenjeni izveštaji o ljudskim pravima iz jednog celog niza zemalja. Ovom su dodate još i stranice sa osnovnim informacijama o aktuelnim kriznim regionima i pobunama, stranice sa pozivima na učešće u tekućim kampanjama i akcijama. Upravo u ovom interaktivnom području je čar medija interneta za rad organizacija kao što je AI. Putem globalnog medija interneta javnost širom sveta pokušava se mobilisati i napraviti osetljivijom. 

Detaljna link lista na temu ljudskih prava – i optički i po navigacionoj strukturi – uobličava uspelu Online-ponudu i AI-stranicu dodatno čini vrednom uvodnom stranicom za temu ljudskih prava u internet mreži.

[Početak stranice]


Human Rights Library: http://www1.umn.edu/humanrts/

Ko traži dokumente i materijale na temu ljudskih prava, ne može zaobići Human Rights Library Univerziteta u Minnesoti. Sa uvodne stranice hiperlinkovi vode do pojedinačnih obimno obrađenih oblasti:

 • Treaties and other International Instruments

 • Bibliographies and Research Guides

 • Human Rights Education (!)

 • Asylum and Refugee Materials

 • Links to over 1000 other sites

Osim toga, pod naslovom “Human Rights Search Engines” uz pomoć linka “Search for documents on multiple human rights sites” dolazi se do formulara koji nudi izvrsne i veoma različite mogućnosti traženja informacija, a samim tim daje pristup mnoštvu daljih izvora informacija. Sve u svemu, ovo je pravi izvor svih zamislivih materijala i dokumenata na temu ljudskih prava.

[Početak stranice]


Human Rights Watch: http://www.hrw.org

Organizacija Human Rights Watch, osnovana 1978. godine pod imenom "Helsinki Watch", posvetila se, kao i Amnesty International, internacionalnoj zaštiti ljudskih prava. Ona se deli na pet regionalnih jedinica koje pokrivaju različite regione sveta i poseduje tri posebna tematska odela: za zaštitu od oružja, za prava dece i žena. Ciljevi organizacije sročeni su na stranici sa linkom "About Human Rights Watch" kako sledi:  

"Human Rights Watch is dedicated to protecting the human rights of people around the world. We stand with victims and activists to prevent discrimination, to uphold political freedom, to protect people from inhumane conduct in wartime, and to bring offenders to justice. We investigate and expose human rights violations and hold abusers accountable (...)."

Online-ponuda između ostalog obuhvata:

 • Aktuelne vesti na temu povrede ljudskih prava

 • Informacije o tekućim kampanjama u oblasti zaštite ljudskih prava (npr. nagazne mine)

 • Publikacije organizacije (između ostalog godišnji HRW World Report)

 • Informacije, komentare i tekstove aktuelnih problema

Vrlo uspela je i karta sveta, koja omogućava da se uz pomoć klika na pojedine države dođe do izveštaja o njima. Na osnovu ovoga je vidljivo koliko je u međuvremenu ponuda informacija Human Rights Watch-a postala obimna.

[Početak stranice]


OneWorld: http://www.oneworld.net

Kod Online OneWorld radi se o internet – ponudi britanske organizacije One World Broadcasting Trust, čiji je cilj da obezbedi informacije o globalnim temama. Naravno, internet za to nudi idealne preduslove, zbog čega se početkom 1995. godine počelo sa izgradnjom OneWorld Online. Na izvrsnoj Web-stranici, koja je u međuvremenu dobila mnoge nagrade, da je s obzirom na trajanje punjenja Homepage-a morala biti ustanovljena posebna stranica ("awards cabinet"), sročen je cilj Online-ponude ("about us: background"): 

"OneWorld is dedicated to promoting human rights and sustainable development by harnessing the democratic potential of the Internet. (...) Our aim is to bear witness to the injustice and to help people shed whatever light they can on it. (...) Bringing issues into the light, we believe, is a first step towards positive change."

Pored odgovarajućeg Layout-a i uspelog dizajna Web-stranice posebno se mora naglasiti inovativna struktura ponude, koju trenutno posećuje oko 250.000 posetilaca mesečno. Radi se o jednoj "Super-stranici", koja omogućava pristup i ima zajedničku funkciju traženja sa ponudama više od 100 partner-organizacija. Pored pretraživača indeksi zemalja i tema olakšavaju pristup željenim informacijama. Još jedna posebnost je da je ustanovljen odeljak ("next.gen") za decu i mlade. 

Zahvaljujući izvanrednim mogućnostima rešerširanja informacija, koje osim OneWorld-ponude sadrže i Online-ponude brojnih partner-organizacija, radi se o vrlo uzornom izvoru informacija sa dovoljno materijala i za najupornijeg surfera.

[Početak stranice]


Ujedinjene nacije: http://www.un.org

Nakon strahota i zločina počinjenih u Drugom svetskom ratu osnovana je ova svetska organizacija čiji su centralni ciljevi provedba ljudskih prava. Godine 1948. ona je donela "Opštu povelju o ljudskim pravima", te je u kasnijim godinama razvila i oplemenila instrumentarij za zaštitu ljudskih prava.  

Zato se ne treba čuditi da se webstranice Ujedinjenih nacija ubrajaju u prve adrese kada započinjemo istraživanje po internetu na temu "Ljudska prava". Ovde se mogu naći dokumenti, izveštaji, naravno prikupiti informacije o izgradnji i načinu funkcionisanja ove organizacije koja igra centralnu ulogu u zaštiti ljudskih prava. Inače, ovi dokumenti su na raspolaganju na raznim jezicima.

[Početak stranice]


Das Kinderhilfswerk UNICEF: http://www.unicef.org

UNICEF spada u posebne organizacije Ujedinjenih nacija. Online - ponuda će na ovom obrazovnom serveru  biti opširno predstavljena u okviru proširene teme "Prava deteta" na jednoj posebnoj UNICEF-stranici. Naravno, može se naći mnoštvo izvrsno pripremljenih informacija na temu o pravima deteta, ali i široka ponuda na temu o ljudskim pravima. 

Webstranica raspolaže sa jednim posebnim delom za decu i omladinu: Voices of Youth (VoY), koji u svakom slučaju vredi posetiti. Pored toga, postoji mnogo informacija i materijala za nastavnike, u šta spada i jedan interaktivni dio, gde se nastavnici iz celog sveta virtualno mogu sastati: Teachers Talking About Learning. 

[Početak stranice]


UNESCO: http://www.unesco.org

Na stranici posebne organizacije UN-a za obrazovanje, odgoj, nauku i komunikaciju mogu se, također, naći i opširne informacije na temu o ljudskim pravima, a posebno o "Internacionalnoj godini kulture mira" za koju je proglašena 2000. godina.  Posebno interesantna je odgovarajuća Povelja kao i Manifesto 2000, koji se može potpisati online: http://www2.unesco.org/manifesto2000/default.asp

Na toj stranici se mogu prikupiti informacije o projektima i tekućim kampanjama, tražiti dokumenta i još mnogo toga. Nemačkoj komisiji za UNESCO e.V. Bonn se treba zahvaliti za razvoj ovog obrazovnog servera.  Posetite nemačku Komisiju na internetu, pod sledećom adresom: http://www.unesco.de.

[Početak stranice]


UNHCHR: http://www.unhchr.ch

Visoki komesar za ljudska prava pri UN-u koordinira višestruke aktivnosti svetske organizacije u oblasti ljudskih prava. Online ponuda sadrži, između ostalog, jednu listu sa instrumentima internacionalne zaštite ljudskih prava. 


Veće Evrope: http://www.coe.int/ 

U osnovne oblasti rada Veća Evrope koje je osnovano 1949. godine spada zaštita i dalje kodifikovanje ljudskih prava. 1950. godine Veće Evrope je donelo Evropsku konvenciju o ljudskim pravima - koja je i do danas najsnažniji dokument koji se odnosi na zaštitu ljudskih prava. U organe Veća Evrope spada, pored Veća ministara i parlamentarne Skupštine i  Evropski sud za ljudska prava, koji donosi okvirne odluke u oblasti ljudskih prava.  

Obimna online-ponuda nudi mnoštvo informacija o temi Ljudska prava, kojima je posvećen i poseban odeljak - "Human Rights Web": http://www.humanrights.coe.int/.

Veće Evrope predstavlja se opširnije na našoj stranici kao naš partner u ovom projektu... Više o tome na...

[Početak stranice]    [Osnovni kurs 1]    [Pregledni dijagram]Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     

Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.