Sadrzaj
Na gore Osnovni kurs 1 Pregled Sadrzaj Hronologija Lista linkova


 

Ljudska prava

Pregled sadržaja teme - Ljudska prava
(sa proširenim temama i materijalima)


(Direktno ćete dospeti do pojedinih oblasti i stranica ako kliknete neku od njih u sledećem pregledu sadržaja; grafički pregled teme naći ćete na stranici Pregled


Početna stranica

Pregledni dijagram teme - Ljudska prava 

Hronologija teme Ljudska prava

Link lista o temi - Ljudska prava

Deo za nastavnike: Tema - Ljudska prava u školi

Saveti: Ideje i sugestije za nastavu na temu - Ljudska prava

Osnovni pojam 1 (Šta znači pojam ljudska prava?)

Osnovni kurs  2 (Kako su se razvila ljudska prava?)

          Materijali uz Osnovni kurs 2 (dijagrami i dokumenti)

Dijagrami uz Osnovni kurs 2

Dijagram 1: Tri stepena razvoja ljudskih prava

Dijagram 2: Istorija ljudskih prava

Dokumenti uz Osnovni kurs 2

Dokument 1: Opšta povelja o ljudskim pravima

Dokument 2: Virginia Bill of Rights

Dokument 3: Američka objava nezavisnosti

Dokument 4: Povelja o ljudskim i građanskim pravima (Francuska revolucija)

Proširena tema uz Osnovni kurs 2: Svetski ethos

Dokument 1: Objava o svetskom ethosu

Dokument 2: Opšta povelja o dužnostima čoveka

Novinski članak: Tony Blair u poseti Fondaciji Svetski ethos

Proširena tema uz Osnovni kurs 2: Dostojanstvo čoveka

Materijali o dostojanstvu čoveka u različitim kulturama

Proširena tema uz Osnovni kurs 2:  Dužnosti čoveka

Dokument: Opšta povelja o dužnostima čoveka

Proširena tema uz Osnovni kurs 2: Prirodno pravo

Dijagram "Prirodno pravo"

Osnovni kurs 3 (Koja ljudska prava postoje?)

Dijagram uz Osnovni kurs 3: Razlika između ljudskih prava i osnovnih prava

Proširena tema uz Osnovni kurs 3: Prava deteta

Dijagram uz proširenu temu - Prava deteta: Deca imaju prava

Linkovi o proširenoj temi - Prava deteta

Organizacija za pomoć deci UNICEF

Izveštaji i novinski članci o proširenoj temi - Prava deteta

Dokumenti uz proširenu temu - Prava deteta

Dokument 1: Principi Povelje o pravima deteta

Dokument 2: Konvencija o pravima deteta

Dokument 3: Convention on the Rights of the Child (engleski tekst)

Dokument 4: UNICEF Summary of the Convention

Proširena tema uz Osnovni kurs 3: Prava žene

Šta su prava žena?

Primjeri kršenja prava žena

Kako su se razvila prava žena?

Linkovi uz proširenu temu Prava žena

 

Osnovni kurs 4 (Ko nadgleda ljudska prava?)

Osnovni kurs 5 (Povrede ljudskih prava)

Proširena tema uz osnovni kurs 5: Apartheid

Materijali uz Osnovni kurs 5: Amnesty, Ruanda, El Salvador, Guatemala

Proširena tema uz Osnovni kurs 5: Apartheid u Južnoj Africi

Nastajanje i razvoj apartheida (dokumeti, itd...)

Sastavni delovi apartheid režima (Homelands, politički pritisci itd...)

Otpor apartheidu i prevazilaženje apartheida (Mandela)

Hronologija apartheida

Lista linkova uz temu: Apartheid

 

 

[Početak stranice]    [Početna stranica - Ljudska prava]    [Pregledni dijagram]Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     

Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.