Demokratija
Na gore Ljudska prava Uzori Demokratija Partije Evropska unija Globalizacija Ujedinjene nacije Održivi razvoj Politicka didaktika Pedagogija mira Metode

Osnovni kurs 1 Pregled Sadrzaj Glosar Lista linkova


 

Demokratija

"Demokratija je najlošija državna forma, ako izuzmemo sve ostale." Ovaj citat pripisuje se bivšem britanskom premijeru Vinstonu Čerčilu. On time naglašava bitan faktor: nigde ne postoji perfektna demokratija, ali uprkos svim sadašnjim kritikama demokratija je najuspešniji postupak mirnog rešavanja konflikata. I svugde u svetu, u najrazličitijim regionima i sistemima, ljudi se pozivaju na demokratiju. 

Demokratija živi od saradnje njenih građana. Preduslov bilo kakvog angažovanja je znanje. Samo onaj ko poznaje mehanizme i institucije u demokratskoj državi može doprineti svojim angažmanom. Zbog toga se prenošenje ovih znanja ubraja u najvažnije zadatke političkog obrazovanja, čiji je cilj punoletan građanin. 

  • Šta je demokratija? Koje forme demokratije postoje?
  • Kako se ona razvijala od samih početaka u antičkoj Grčkoj?
  • Šta kažu najvažniji politički mislioci?
  • Kada je jedna država demokratska? Koje bitne elemente sadrži takva država?
  • Kako izgleda demokratsko društvo?
  • Sa kojim problemima se demokratija susreće danas?

To su neka pitanja koja su obrađena u našem tematskom kompleksu "Demokratija". U pet sekvenci osnovnog kursa sa mnogobrojnim materijalima, tekstovima i dijagramima, kao i sa posebnim odeljcima uz teme kao što su: Izbori, Opozicija, Parlament, Klasici političke filozofije, i mnoge druge pokušavamo predstaviti sliku demokratije, koja pored ostalog jasno govori da demokratija nije stanje koje se jedanput dostigne i takvo ostaje, nego da ona predstavlja trajan zadatak. 

[Početak stranice]


Upute za korištenje

Pre nego se posvetite našoj ponudi,  još nekoliko saveta za korištenje:

Pregled Navigacija Brzi pregled

Brz pregled steći ćete ukoliko posetite stranicu "Sadržaj" (sa detaljnim pregledom svih elemenata tematskog kompleksa Demokratija) i/ili stranicu "Pregled" (sa grafičkim pregledom). Stranice se otvaraju u novom prozorčiću. Kada zatvorite taj prozorčić opet ćete se naći na početnoj stranici. 

Horizontalne lestvice sa linkovima gore na svakoj stranici, vode Vas do stranica koje su na istom nivou kao i stranica koju imate otvorenu pred sobom.                             Vertikalne lestvice sa linkovima, gore levo, vode Vas do podređenih stranica, npr. do dokumenata i dijagrama koji su vezani za stranicu koju upravo imate otvorenu pred sobom. 

Ako želite brzi pregled tematskog kompleksa Demokratija radi orentacije, onda kliknite na plave pravougaonike koji se nalaze na marginama svake stranice. 
Pravougaonici Vas vode do sekvenci osnovnog kursa ovog tematskog kompleksa.

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     

Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.