Pregled
Na gore Osnovni kurs 1 Pregled Sadrzaj Glosar Lista linkova


 

Demokratija

Ovde ćete naći grafički pregled tematskog kompleksa Demokratija. Klikom na pojedine delove grafičkog pregleda doći ćete odmah do odgovarajuće stranice. Detaljniji pregled sadržaja ovog tematskog kompleksa naći ćete na stranici Sadržaj.

 

Pregled sa aktivnim linkovima

 

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     

Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.