Principi
Nach oben Osnovni kurs 2 Osnovni kurs 3 Osnovni kurs 4 Osnovni kurs 5 Principi

 

Ciljevi
Planska pitanja
Ocenjivanje
Izazovi
Delorsov izvještaj


 

Politička didaktika

Principi političkog opismenjavanja

Političko opismenjavanje je prilično široka oblast. Ovde moramo da se ograničimo na neke stavke. Posebni odlomci bave se pojmovima Politika i Vaspitanje. Sledeći izvod iz teksta bavi se problemom orijentacije i povezanosti sveta sa političkim opismenjavanjem: 

"Politika i vaspitanje, a samim tim i političko opismenjavanje, oblici su međunarodnog delovanja; oni su orijentisani prema ciljevima, odnosno vrednostima. U pluralističkom društvu se, naravno, postavlja pitanje da li je uopšte moguće, i ako jeste - kako da se dođe do saglasnosti o vrednostima tog društva. Ukoliko govorimo o slobodnom obrazovanju mladih i odraslih, moguće je da se veruje da se može postići koncenzus putem javnih diskusija, ali je političkom opismenjavanju potrebna i legitimacija vrednosti.   

Moderna država ne može da odgovori na pitanje koje je to najviše dobro u pluralističkom ansamblu vrednosti. Možemo da se složimo u tome da je zadatak države da spreči zlo, a kao kulturno-socijalna država svoje delovanje mora orijentisati prema pozitivnim vrednostima. Politiku ne možemo razumeti kao ostvarivanje najviših vrednosti, već kao regulisanje konflikata i kao prstenove oko kojih se nalazi stalni zadatak održavanja opštepriznatih vrednosti društva i stvaranja boljeg uređenja. Politika nije primenjivanje istorijskog ili moralnog zakona, već delovanje u skladu sa situacijom u svrhu regulisanja interesnih i ciljnih konflikata. "Osnovne vrednosti" za politiku nisu programske tačke koje moraju da se realizuju, već regulativne ideje. Oijrentacija i proces odlučivanja idu zajedno. Političko opismenjavanje mora da se postavi u skladu sa tim."  

[Bernhard Sutor, Teoretski principi; u: Wolfgang W. Mickel (izdato), priručnik za političko vaspitanje; Savezna centrala za političko vaspitanje, sveska 358, Bonn 1999., Str. 66-67]

Šta su tačno zadaci političkog opismenjavanja, ostaje, naravno, nedefinisano do u detalje i podložno promenama. Uprkos tome, sledeći izvod iz teksta imenuje nekoliko zadataka koji mogu da važe kao zajednički, odnosno po pitanju kojih je postignut koncenzus:  

"1. vaspitanje i učvršćivanje slobodne demokratske svesti o vrednostima; 
2. razumevanje osnovne strukture politike kao rešenja aktuelnih problema, donošenje i uvođenje obavezujućih odluka o društvenim pitanjima od interesa;
3. oijrentisano znanje u bitnim i aktuelnim političkim oblastima koje imaju značaja za budućnost, npr. demokratija i njeno ugrožavanje, odnos ekonomije i ekologije, budućnost kapitalističkog društva, globalizacija, ujedinjenje Evrope; 
4. postizanje određenih veština, kao što je odnos prema informacijama, medijima itd.
Iz ovoga se neposredno izdvajaju dve oblasti zadataka sa nezaobilaznim i određenim sadržajima: 1. konkretizacija osnovnih vrednosti (...). 2. razumevanje političkog procesa odlučivanja iz obe perspektive: 
- nosioci odluka i njihova legitimacija (parlament, vlada, glasanje i izbori, federalizam);
- sadržaji odluka i njihovi izvori: interesi i njihovi agenti (građanske inicijative, savezi, partije, mediji)." 

[Klaus Rothe, Oblasti zadataka; u: Wolfgang W. Mickel (izdato), priručnik za političko vaspitanje; Savezna centrala za političko vaspitanje, sveska 358, Bonn 1999., Str. 97]

Ostali tekstovi bave se sledećim temama:

bullet

Ciljevi i zadaci političkog opismenjavanja

bullet

Planska pitanja za nastavu - pregled

bullet

Izazovi za političko opismenjavanje

bullet

Ocenjivanje u nastavi političkog opismenjavanja - problem kontrole učenja

bullet

Demokratski odgoj - Izvod iz UNESCO-vog izveštaja o vaspitanju za XXI vek

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     

Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.