Osnovni kurs 1
Nach oben Osnovni kurs 1 Pregled Sadržaj Vaspitanje Politika

 

Osnovni kurs 2
Osnovni kurs 3
Osnovni kurs 4
Osnovni kurs 5
Principi


 

Politička didaktika

Predavati građansko vaspitanje i politiku kao deo tog predmeta je veoma teško. Na nastavi u toku koje se obrađuje politika cilj nije samo, kao kod mnogih drugih predmeta, prenošenje znanja. Osnovni kurs koji sladi sastoji se od pet sekvenci i pokušava da na što praktičniji način predstavi korake za pripremu nastavnih materijala za predmet građansko vaspitanje. Cilj ovog Osnovnog kursa je da nastavnicima ponudi pomoć. Dijagram prikazuje četiri koraka koji jedan za drugim slede u toku pripreme nastavnih materijala, a istovremeno su i tema sledećih Osnovnih kurseva. 

Osnovnim pojmovima, politici i vaspitanju, posvećena su dva odvojena odlomka:

bullet... do odlomka "Pojam politike"
bullet... do odlomka "Pojam vaspitanja"

Ostali tekstovi unutar ove uvodne sekvence Osnovnih kurseva bave se sledećim temama:

bulletPitanje planiranja nastave građanskog vaspitanja na temu politika - pregled
bulletCiljevi i zadaci političkog opismenjavanja
bulletOcenjivanje u nastavi građanskog vaspitanja i političkog opismenjavanja - problem kontrole učenja
bulletDemokratski odgoj - izvod iz UNESCO-ovog izveštaja o vaspitanju za 21. vek

Ovaj Osnovni kurs zasniva se na publikaciji vodećih nemačkih didaktičara u oblasti nastave građanskog vaspitanja i političkog opismenjavanja, koju je izdala nemačka Savezna centrala za političko vaspitanje. Ova publikacija u Nemačkoj je koristila tokom školovanja za nastavnika građanskog vaspitanja i naišla je na veoma široku primenu (Politička didaktika ukratko, pitanje planiranja nastave političkog vaspitanja, Savezna centrala za političko vaspitanje, sveska 326, Bonn 1994. godine). 

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     

Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.