Vaspitanje
Nach oben Osnovni kurs 1 Pregled Sadržaj Vaspitanje Politika

 

4 stuba
Zadaci
Ciljevi
Izazovi


 

Politička didaktika

Pojam "vaspitanje"

Onaj ko se bavi političkim opismenjavanjem mora jasno da kaže kako shvata pojmove "politika" i "vaspitanje". Na ovoj stranici ćemo se baviti pojmom "vaspitanje", a naše shvatanje politike, naći ćete na stranici Politika.

"Biti čovečan (ili jednostavno  'biti čovek'), karakterističan je cilj učenja svakog oblika klasičnog vaspitanja, bez obzira da li je reč o Istoku ili Zapadu."
[Mostovi u budućnosti, manifest za dijalog kultura, inicijativa Kofi Annana]

Šta je vaspitanje? Ovim pitanjem bavila se komisija stručnjaka sazvana od strane UNESCO-a pod vodstvom Žaka Delorsa (Jaques Delors), nakon čega je predstavljen veoma uticajan izveštaj pod naslovom: "Sposobnost učenja - naše sakriveno bogatstvo" ("Learning - the Treasure Within"). Ovaj dokument skicira široki pojam vaspitanja koji počiva na četiri stuba: 

"Koncept učenja od kolevke, pa do groba počiva na četiri stuba: 'učenje radi sticanja znanja', 'učenje kako da se deluje', 'učenje kako da se živi zajedno', 'učenje za celi život'.

- Učenje radi sticanja znanja pretpostavlja veome široko opšte vaspitanje sa mogućnošću povezivanja malog broja disciplina koje se onda mogu da se detaljnije izučavaju i studiraju. U određenoj meri to znači i naučiti učiti, kako bi se izvukla korist za sebe iz mogućnosti kojima se nudi učenje od kolevke pa do groba.

"Svaka osoba bez obzira da li je reč o detetu, mladoj osobi ili odraslom čoveku mora da bude u stanju da iskoristi priliku koja joj se nudi za vaspitanje i koja je orijentisana prema njenim osnovnim potrebama. Ove potrebe sadrže tehnike učenja (kao što su čitanje, pisanje, usmeno izražavanje, računanje i rešavanje problema), ali i osnovne sadržaje učenja (kao znanje, sposobnosti, vrednosti i stanovišta), koji su potrebni čoveku da bi opstao, razvio svoje sposobnosti u potpunosti, dostojanstveno živeo i radio, učestvovao u razvoju društva, poboljšao kvalitet življenja, doneo osnovne odluke, te kako bi se dalje vaspitvao." 
[Svetska deklaracija o vaspitanju za sve, član 1, stavka 1]


- Učenje kako da se deluje odnosi se ne samo na stručnu kvalifikaciju, već i na sposobnost da se prilagodimo novoj situaciji i da radimo u timu. Ova tačka obuhvata i praktičnu primenu naučenog u okviru najrazličitijih iskustava koje ima mlad čovek u socijalnom i poslovnom kontekstu (...). 

- Učenje da se živi zajedno je nezaobilazno za razvijanje razumevanje za druge, te za shvatanje međusobne i globalne zavisnosti, npr. tokom zajedničkih projekata ili razvijanja strategija za mirno rešenje konflikta. Pri tom moraju da se poštovatuju osnovne vrednosti kao što su pluralizam, međusobno razumevanje i mirovni poredak.  

- Učenje za celi život podrazumeva da se uči kako da se razvije sopstvena individualnost sa što više autonomije, kako da se procenjuju i prihvataju odgovornosti. Da bi se ovo postiglo vaspitanjem se ne smeju zapostaviti potencijali pojedinca, sposobnost pamćenja, sećanja, procenjivanja, smisao za estetiku, manulene veštine, komunikativne sposobnosti. 

- Dok formalni obrazovni sistemi daju prednost sticanju znanja, a zanemaruju ostale vrste učenja, neophodno je, posebno danas, da se vespitanje shvati u celini. Zato reforme vaspitanja i vaspitna politika u budućnosti treba da obrate pažnju podjednako i na sadržaje i na metode učenja."  

[[Izvod iz UNESCO-ovog dokumenta o vaspitanju za XXI vek „Sposobnost učenja - Naše skriveno bogatstvo“, Nemačka UNESCO komisija, Neuwied; Kriftel; Berlin: Luchterhand, 1997., Str. 83] 

Ostali delovi iz dokumenta "Sposobnost učenja - naše skriveno bogatstvo":

bullet

Četiri stuba vaspitanja

bullet

Zadaci vaspitanja

bullet

Ciljevi vaspitanja

bullet

Izazovi za vaspitanje u XXI veku

[Autor: Ragnar Miler]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     

Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.