Politička didaktika

 

Osnovni kurs 1
Pregled
Sadržaj
Vaspitanje
Politika


 

Politička didaktika

Dok su ostali tematski kompleksi na D@dalosu neposredno nemenjeni za praktičnu primenu, što znači da nastavnici mogu da ih koriste da bi se informirsali i pripremili za nastavu, ovaj tematski kompleks posvećen je teorijskoj pozadini političkog opismenjavanja. Na ovaj način mi, ustvari, želimo da izađemo u susret mnogobrojnim željama naše ciljne grupe. 

U ovom tematskom kompleksu pronaći ćete odlomke o pojmovima "Politika" i "Vaspitanje", kao i jedan odlomak o principima političkog opismenjavanja, koji se, između ostalog, bavi ciljevima, zadacima i izazovima vezanim za pojam političke pismenosti. 

Da ne bismo u potpunosti zanemarili i praktični deo, pokušali smo da kroz sekvence Osnovnih kurseva provučemo i jednu praktičnu nit pomoću koje je moguće da se napravi nastavni materijal za predmet građansko vaspitanje. Važno je napomenuti da smo pri tome veoma svesni svih problema ovakvog pristupa: svaki razred je drugačiji, uslovi podučavanja i učenja razlikuju se od mesta do mesta, i naravno, individualnost svakog pojedinačnog nastavnika predstavlja odlučujući faktor u svemu. I pored toga mislimo i nadamo se da će četiri predložena koraka biti od pomoći.  

Kao što je to bio slučaj u predhodnim tematskim kompleksima, uz pomoć tekstualnog pregleda sadržaja ili pomoću grafičkog pregleda i ovde možete da steknete predstavu o sadržajima koji se nalaze u "online" ponudi uz temu Politička didaktika. Želimo Vam mnogo zadovoljstva i uspeha u radu sa ovom, nešto više teorijskom temom!   

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     

Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.