Drepturile Copilului
sus Schemă Drepturile Copilului Drepturile Femeii

 

Documente
Texte
UNICEF
Link-uri
Schemă

 


 

Drepturile omului

Drepturile copilului

Temă de aprofundare: Drepturile copilului

Copiii au nevoie de foarte multă protecţie. Se spune că modul în care te porţi cu copiii arată adevărata faţă a omului. Acest lucru este valabil atât pentru persoanele adulte, cât şi pentru diferitele societăţi şi state. Copiii au fost şi sunt încă exploataţi şi abuzaţi, acest lucru constituind o încălcare gravă a drepturilor omului.

De aceea acest subiect s-a aflat încă de la început pe agenda Naţiunilor Unite. La un an de la înfiinţarea acestei organizaţii, Adunarea Generală a creat, la data de 11 decembrie 1946 şi organizaţia pentru copii, UNICEF.

Logo UNICEF

Organizaţia UNICEF şi pagina sa de internet excelentă sunt prezentate separat în cadrul acestei teme de aprofundare („UNICEF").

Primul pas făcut de UNICEF, având în vedere limitarea şanselor de viaţă şi lezarea drepturilor copilului, a fost, la 20 noiembrie 1959, emiterea "Declaraţiei Drepturilor Copilului". De atunci, ziua de 20 noiembrie este ziua drepturilor copilului. În preambului aceste declaraţii stau scrise următoarele:

"Omenirea este datoare să ofere copiilor ce este mai bun din ce are de oferit".

Principiile enunţate în această "Declaraţie a Drepturilor Copilului" din anul 1959 se află pe pagina "Documentul 1"  la secţiunea "Documente" din cadrul temei de aprofundare "Drepturile copilului".

20 de ani mai târziu, în 1979 — „Anul Copilului" —, a fost propus ca această Declaraţie, care nu cântărea mai mult decât o simplă recomandare, să fie extinsă şi făcută obligatorie pentru toate popoarele. După alţi 10 ani, în urma unor negocieri extrem de anevoioase, Convenţia cu privire la Drepturile Copilului cuprinzând 54 de articole a fost în sfârşit adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Această Convenţie, semnată între timp de peste 180 de state, se găseşte integral în secţiunea "Documente". În aceeaşi secţiune veţi putea găsi şi varianta originală în limba engleză, precum şi o versiune prescurtată a acesteia.

10 Jahre Kinderrechtskonvention

„Convenţia cu privire la Drepturile Copilului" este documentul cu cele mai multe ratificări din cele care aparţin domeniului drepturilor omului, cu toate acesta prevederile sale au fost doar prea puţin aplicate până la această oră. Cu ocazia celebrării a 10 ani, în 1999, de la semnarea Convenţiei, multe organizaţii care activează în domeniul protecţiei copilului, au făcut un bilanţ al acestei perioade. Ce s-a înfăptuit până la ora actuală şi mai ales care sunt deficitele înregistrate în realizarea drepturilor copilului? În cadrul acestui complex tematic veţi putea găsi fragmente din aceste bilanţuri.

[începutul paginii]

În afară de materialele mai sus menţionate, aici mai puteţi găsi şi alte documente:

bullet

Schema "Şi copiii au drepturi"

bullet

O pagină cu imagini şi citate cu privire la subiectul discutat

bullet

O listă de link-uri comentată 

bullet

o serie de texte şi de articole din presă.

Vom mai discuta aici şi alte două aspecte importante:

Despre ce este vorba în Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului?

Textul integral al Convenţiei se află la secţiunea "documente", fiindu-vă pus la dispoziţie în mai multe limbi străine. Schema „Şi copii au drepturi" vă oferă o imagine de ansamblu cu privire la acest subiect. Drepturile copilului pot fi rezumate la 10 puncte esenţiale:

1. Toţi copiii şi tinerii au drepturi egale. Nici un copil sau tânăr nu trebuie dezavantajat din pricina sexului său, a culorii pielii sale, a limbii pe care o vorbeşte sau a religiei pe care o practică.

2. Copiii şi tinerii au dreptul la o sănătate cât mai bună precum şi la asistenţă medicală.

3. Copiii şi tinerii au dreptul la studii elementare gratuite. În plus, ei trebuie să beneficieze de dreptul de a urma şcoli superioare.

4. Copiii şi tinerii au drept la vacanţă, timp liber, joacă şi la participarea la activităţi culturale şi artistice.

5. Copiii şi tinerii au dreptul de a se informa, de a-şi exprima liber opinia şi de a fi ascultaţi.

6. Copiii şi tinerii au dreptul la o educaţie bună. Părinţii sau tutorii lor legali nu trebuie să aplice metode violente. Abuzurile şi exploatarea sunt interzise.

7. Copiii şi tinerii au dreptul ca în vreme de război să beneficieze de protecţie şi asistenţă; acelaşi lucru se prevede şi pentru copiii refugiaţi.

8. Copiii şi tinerii au dreptul să fie protejaţi de exploatarea prin muncă şi de abuzurile sexuale.

9. Copiii şi tinerii au dreptul să convieţuiască împreună cu părinţii lor şi să întreţină contacte cu ambii părinţi, dacă aceştia sunt separaţi.

10. Copiii şi tinerii handicapaţi au dreptul la o asistenţă şi protecţie specială, precum şi la participarea activă la viaţa socială.

[din: terre des hommes, „Kinderrechte. Mach mit!"]

[începutul paginii]

De ce avem nevoie de drepturi speciale pentru copii?

Deseori am auzit întrebarea de ce avem nevoie de drepturi speciale pentru copii, în condiţiile în care există drepturile omului, iar în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948 se atrage atenţia în mod explicit asupra necesităţii acordării unei asistenţe şi susţineri speciale pentru mamă şi copilul. În articolul 25 al acestei Declaraţii, la alin. 2 se stipulează că toţi copiii, fie că sunt născuţi în cadrul căsătoriei sau în afara acesteia, se bucură de aceeaşi protecţie socială". În plus, copiii sunt fiinţe umane, aşadar drepturile omului se aplică şi în cazul lor.

Experienţa a arătat din păcate că copiii cad adesea victime inocente ale unor situaţii problematice, vocea lor nefăcându-se auzită de cele mai multe ori. În cele ce urmează vă vom prezenta unele exemple în ceea ce priveşte situaţia catastrofală în care se află copiii lumii:

Kindsoldat

bullet

peste 2 milioane de copii au murit în ultimii 10 ani în războaie.

bullet

10 milioane de copii din toată lumea au suferit, ca urmare a războaielor prin care au trecut, traume psihice severe.

bullet

30 de milioane de copii trăiesc în zone în care au loc confruntări armate.

bullet

în 26 de ţări ale lumii, copiii sub 15 ani pot fi înrolaţi în armată.

[sursă: H.-M. Große-Oetringhaus (1999), Kinder im Krieg — Kinder gegen den Krieg, Mülheim an der Ruhr]

Dacă mai luăm în considerare şi faptul că nenumăraţi copii mor de foame, nu beneficiază de asistenţă medicală, cad victime exploatării sexuale şi prin muncă etc., vedem de ce a fost necesară elaborarea unui document special — separat de „Declaraţia Universală a Drepturilor Omului" — care să stabilească într-un mod mai precis şi obligatoriu  necesităţile specifice ale copiilor şi tinerilor şi pentru a pune odată capăt faptului că copiii au un statut de subordonare faţă de adulţi, care pot face cu ei ceea ceea ce vor. Ideea a fost astfel de a veni în întâmpinare necesităţii de protejare a copiilor prin emiterea unui act suplimentar.

aus einer Spenderzeitung von terre des hommes

[din "terre des hommes"]

[începutul paginii]

 

Teme Web 2.0  I  Drepturile omului  I  Personalităţi  I  Democraţie  I  Partide  I  Europa  I  Globalizare  I  Naţiunile Unite  I  Durabilitate

Metode:    Didactică politică    II    Educaţie pentru pace    II    Metode

        


Această pagină web cu privire la educaţia politică a fost concepută de agora-wissen, "Gesellschaft für Wissensvermittlung über neue Medien und politische Bildung" (GbR) din Stuttgart. Pentru întrebări şi sugestii cu privire la conţinutul acestei pagini vă rugăm să ne contactaţi.