Cursul 1
sus Cursul 1 Prezentare grafică Continut Cronologie Listă de link-uri

 

Curs 2
Curs 3
Curs 4
Curs 5
Pentru profesori

 


 

Drepturile omului

Cursurile pe scurt:

În plus, complexul tematic "Drepturile omului" mai cuprinde şi o parte didactică pentru uzul profesorilor, în care sunt discutate problemele esenţiale cu care se confruntă educaţia în spiritul drepturilor omului (secţiunea pentru cadrele didactice). Aici puteţi găsi şi idei şi sugestii mai concrete pentru ora de curs (Sfaturi).

Cursul 1: Ce sunt "drepturile omului"?

"Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi" — astfel începe articolul 1 din "Declaraţia Universală a Drepturilor Omului". Acest lucru înseamnă că, la naştere, dobândim anumite drepturi. Fiecare om se poate prevala de drepturile omului, aceste drepturi fiind inalienabile. Următoarele texte definesc în mod tipic drepturile omului, aşa cum apar ele în dicţionarele curente.

Definiţii

1) „Drepturile omului sunt drepturile proprii tuturor oamenilor, care îi protejează pe aceştia de eventualele abuzuri ale statului şi care sunt etern valabile, neputând fi limitate de nici un stat. Încă de pe vremea luptei împotriva absolutismului, ele au fost considerate a fi drepturi „înnăscute" şi „inalienabile".
(...) La baza drepturilor omului şi a drepturilor fundamentale se află demnitatea umană, dreptul la liberă dezvoltare a personalităţii, egalitatea în faţa justiţiei şi tratamentul nepreferenţial, libertatea religioasă şi de conştiinţă, libertatea de expresie, a presei, a informaţiilor şi a educaţiei, liberatea de întrunire şi asociere, libertatea circulaţiei, libertatea profesiei şi a muncii, inviolabilitatea domiciliului, garantarea proprietăţii şi a dreptului de moştenire, dreptul la azil şi petiţie, precum şi drepturi legale ca de exemplu garanţia că nimeni nu va fi arestat în mod nejustificat (...)."

[din: Wichard Woyke (ed.), Handwörterbuch Internationale Politik, Bonn 1994]

2) „Termenul de ‚drepturile omului‘ desemnează, în limbajul politic uzual, acele libertăţi inerente calităţii de fiinţă umană, pe care o comunitate trebuie să le asigure, din motive etice, prin legi. Există drepturi ‘naturale’, ‘pre-statale’, ‘înnăscute’ şi ‘inalienabile’, prin a căror respectare şi apărare se legitimează un sistem politic (...)."

[din: Bertelsmann Discovery Lexikon]

DE UNDE?

În următorul text vom încerca să răspundem la întrebarea "de unde vin aceste drepturi ale omului şi cum s-au dezvoltat ele de-a lungul timpului". Vom vedea că despre aceste drepturi se vorbeşte de mai mult de 2000 de ani şi că există foarte multe documente importante care marchează evoluţia drepturilor omului în istorie (Cursul 2: Cum au evoluat drepturile omului în istorie?). De asemenea, vom avea prilejul să citim aici fragmente din cele mai importante documente. În cadrul temei de aprofundare "Noua Ordine Mondială" şi în contextul explicării termenului de "demnitate umană" vom mai vedea şi că ideea drepturilor omului nu este acceptată în întregime peste tot în lume. Caracterul universal al acestor drepturi inalienabile a fost şi este în continuare pus sub semnul întrebării.

CE?

Mai departe ne vom concentra asupra drepturilor de care ar trebui să ne bucurăm cu toţii. Cum arată aceste drepturi? Care este esenţa drepturilor omului? Aici vom discuta şi diferenţele dintre drepturile omului şi drepturile fundamentale (Cursul 3: Care sunt drepturile omului?). Tema de aprofundare din cadrul acestui capitol este dedicată drepturilor copilului: Ce sunt drepturile copilului şi de ce avem nevoie de ele?

CINE?

Dacă un hoţ ne buzunăreşte pe stradă, raportăm acest lucru la poliţie. Poliţia va lua urma hoţului şi îl va aduce în faţa justiţiei, care îl va pedepsi pentru încălcarea legii. Astfel vom reintra în posesia bunurilor furate. Când drepturile omului sunt încălcate, cui trebuie să ne adresăm? Cine veghează la respectarea drepturilor ce ni se cuvin? La aceste întrebări nu se poate răspunde pe scurt. În încercarea de a găsi răspunsuri ne vom ciocni de Organizaţia Naţiunilor Unite, o organizează care reuneşte în rândurile sale aproape toate statele lumii (Cursul 4: Cine veghează la respectarea drepturilor omului?), dar şi de alte INGO-uri (International Non-Governmental Organizations - Organizaţii internaţionale nonguvernamentale), care se impun pe tot cuprinsul lumii pentru respectarea drepturilor omului.

Skulptur

[Sculptura din faţa sediului de la New York al Naţiunilor Unite]

Este clar că avem nevoie de Naţiunile Unite care să joace un rol de arbitru. Acest lucru reiese din ultimul fragment al acestui curs, unde trecem în revistă unele cazuri în care au fost încălcate drepturile omului (Cursul 5: Încălcări ale drepturilor omului). Peste tot în lume se încalcă aceste drepturi, iar acest lucru ne arată că prin „Declaraţia Universală a Drepturilor Omului" au fost, ce-i drept, formulate drepturile inerente tuturor indivizilor, dar că acest lucru nu a fost decât un simplu punct de plecare. Astăzi este important să punem în practică aceste drepturi — pretutindeni şi pentru întotdeauna.

Sugestii pentru ora de curs se găsesc pe pagina destinată cadrelor didactice!

[începutul paginii]    [pagina de start Drepturile Omului]    [Prezentare grafică]

 

Teme Web 2.0  I  Drepturile omului  I  Personalităţi  I  Democraţie  I  Partide  I  Europa  I  Globalizare  I  Naţiunile Unite  I  Durabilitate

Metode:    Didactică politică    II    Educaţie pentru pace    II    Metode

        


Această pagină web cu privire la educaţia politică a fost concepută de agora-wissen, "Gesellschaft für Wissensvermittlung über neue Medien und politische Bildung" (GbR) din Stuttgart. Pentru întrebări şi sugestii cu privire la conţinutul acestei pagini vă rugăm să ne contactaţi.