Cursul 4
sus Materiale Cursul 2 Cursul 3 Cursul 4 Cursul 5

 

Asociatii
Partide
Mass-media
Schemă
Scandaluri

 


 

Democraţie

Cursul 4: Cum trebuie să arate o societate democratică?

După ce în Cursul am discutat pe marginea întrebării "Ce este democraţia?", urmărind în Cursul cum a evoluat democraţia, născută în Grecia antică acum 2500 de ani şi vorbind, mai departe, în Cursul despre ingredientele statului democratic - guvern, parlament, opoziţie, stat de drept, separaţia puterilor etc., în acest curs ne vom dedica studierii societăţii democratice.

În acest sens trebuie să avem permanent în vedere faptul că într-o democraţie, statul şi societatea sunt două elemente care nu pot fi clar delimitate, ambele încercând să se apropie cât mai mult de idealul democraţiei. Există totuşi unele componente centrale ale democraţiei moderne, care pot fi subordonate mai degrabă domeniului social.

Printre aceste componente se numără aşa numitele organizaţii intermediare, aflate între cetăţeni şi stat şi care formează o punte între aceste două entităţi. Aceste organizaţii sunt partidele, asociaţiile şi mass-media.

Toate sunt indispensabile democraţiei. Făcând parte din sistemul intermediar, ele mediază între popor şi organismele constituţionale. Dar ce înseamnă acest lucru? Ce funcţii îndeplinesc partidele, asociaţiile şi mass-media într-un sistem politic democratic? Despre toate acestea vom vorbi în Cursul 4.

Partidele politice ca parte din sistemul intermediar şi ca componente esenţiale ale oricărei democraţii sunt deosebit de importante, astfel încât le-am dedicat un complex tematic separat (...spre complexul tematic "Partide"). În acest curs nu veţi găsi astfel decât unele informaţii de bază cu privire la sarcinile îndeplinite de partide. Cine doreşte să afle mai multe despre acest subiect va trebui să consulte complexul tematic "Partide".

Partidele şi asociaţiile:

Mediatori în cadrul procesului de formare a voinţei politice

Raporturile dintre alegători şi cei aleşi nu sunt de aşa natură încât cetăţenii nu au nimic altceva de făcut decât să-şi exprime votul, celelalte atribuţii căzând exclusiv în sarcina reprezentanţilor aleşi. Aruncând o privire peste viaţa politică din democraţiile occidentale vom vedea că o asemenea caracterizare nu reflectă cu adevărat rolul îndeplinit de alegător. Acest rol politic jucat de oamenii de rând este cu mult mai important dacă avem în vedere faptul că aceştia se pot implica în partide şi asociaţii, iniţiative civile şi mişcări sociale. La fel ca în viaţa profesională şi cea economică dintr-o societate industrială modernă, grupările organizate reprezintă sunt şi la nivelul politicii un mijloc decisiv de a elibera oamenii din starea de inconştienţă şi neajutorare faţă de elementele autoritare şi de a-i face activi în societatea complicată în care trăiesc. Partidele şi asociaţiile, iniţiativele civile şi mişcările sociale caută să influenţeze procesul statal de formare a voinţei politice în sensul convingerilor şi intereselor lor în mod direct sau prin intermediul opiniei publice. Ele informează guvernele şi parlamentele cu privire la dorinţele şi îngrijorările lor, reuşind chiar să preia din mâna autorităţilor statale unele sarcini pe care le derulează în propria lor regie.

... spre textul despre asociaţiile din sistemul politic
... spre textul despre partidele din sistemul politic

[din: Waldemar Besson/Gotthard Jasper, Das Leitbild der modernen Demokratie. Bauelemente einer freiheitlichen Staatsordnung, BpB Bonn 1990]

În plus, Cursul 4 vă mai pune la dispoziţie şi următoarele t:

Un text despre rolul mass-mediei şi al opiniei publice în cadrul sistemului politic.

Schaubild

O schemă care ilustrează cele mai importante trăsături ale partidelor şi asociaţiilor, atrăgând atenţia asupra diferenţelor dintre acestea.

Presseartikel

Un articol din presă despre scandalurile din democraţie.

[începutul paginii]

 

Teme Web 2.0  I  Drepturile omului  I  Personalităţi  I  Democraţie  I  Partide  I  Europa  I  Globalizare  I  Naţiunile Unite  I  Durabilitate

Metode:    Didactică politică    II    Educaţie pentru pace    II    Metode

        


Această pagină web cu privire la educaţia politică a fost concepută de agora-wissen, "Gesellschaft für Wissensvermittlung über neue Medien und politische Bildung" (GbR) din Stuttgart. Pentru întrebări şi sugestii cu privire la conţinutul acestei pagini vă rugăm să ne contactaţi.