Politică
sus Curs 1 site map Continut Educatie Politică

 

Teoria sistemului
Dimensiuni
Ciclul Policy-ului

 


 

Didactică politică

Conceptul de politică

Cei care se ocupă cu educaţia politică trebuie să explice ce înţeleg prin cele două concepte - politică şi educaţie. Această pagină este dedicată conceptului de politică, iar ceea ce înţelegem prin conceptul de educaţie poate fi găsit pe pagina educaţie.

Nu există o concepţie unitară asupra politicii...

În ştiinţele politice nu există o concepţie general acceptată, unitară asupra politicii. Acest lucru nu este însă deloc rău, deoarece stă în natura ştiinţelor sociale şi umaniste să nu ofere niciodată o singură definiţie, şi cu atât mai puţin una "corectă". Din această cauză, s-a renunţat - şi pe bună dreptate - la căutarea în zadar a unei definiţii precise a politicii. Nucleul politicii poate consta în elemente precum puterea, conflictul, dominaţia, pacea sau altceva - totul depinde însă de felul în care este pusă o problemă, de interesele implicate şi de mulţi alţi factori.

Concepţia noastră asupra termenului "politică"...

Studiul nostru are ca bază teoria sistemului cu diferitele ei dimensiuni de percepere a politicii. Este vorba aici de o concepţie larg răspândită, care nu este însă în nici un caz şi cea mai importantă sau mai bună. Ea are totuşi avantajul că integrează multitudinea de aspecte şi elemente ale sferei politicului, facilitând structurarea şi sistematizarea complexei realităţi politice şi gândind politica dintr-o perspectivă multidimensională[... mai multe despre teoria sistemului].

Cele trei dimensiuni ale politicii...

Deosebim între următoarele trei dimensiuni ale politicii: Polity, Politics şi  Policy. Polity-ul este dimensiunea formală a politicii, adică ansamblul de norme, reglementările procedurale şi instituţiile, în care se desfăşoară politica. Politics-ul se referă la dimensiunea procedurală, adică la procesele decizionale, la conflicte, la urmărirea obiectivelor şi intereselor. Această dimensiune a ridicat şi unele din problemele clasice ale ştiinţelor politice (cine are dreptul să îşi impună interesele?; ce mecanisme există pentru reglementarea situaţiilor conflictuale?; etc.). În fine, Policy-ul vizează conţinutul politicii, prelucrarea problemelor şi executarea sarcinilor prin intermediul sistemului politic şi administrativ, care ia toate deciziile obligatorii [... mai multe despre dimensiunile politicii].

Politica în dimensiunea sa temporală...

Această concepţie asupra politicii s-a dovedit a fi extrem de folositoare mai ales în domeniul educaţiei politice. Împreună cu alte elemente ale analizei Policy-ului, şi mai ales cu ciclul Policy-ului, ea pune la dispoziţia celor care oferă, precum şi a celor care primesc informaţia, o grilă de analiză, pentru a putea cuprinde cu mai multă uşurinţă complexa realitate politică[... mai multe despre ciclul Policy-ului].


Texte pentru aprofundarea conceptului de  politică:

bulletTexte fundamentale pentru teoria sistemului politic
bulletCele trei dimensiuni ale politicii: Polity - Politics - Policy
bulletGrila de analiză a ciclului Policy-ului

[Autori: Ragnar Müller, Prof. Dr. Wolfgang Schumann]

[începutul paginii]

 

TemeWeb 2.0  I  Drepturile omului  I  Personalităţi  I  Democraţie  I  Partide  I  Europa  I  Globalizare  I  Naţiunile Unite  I  Durabilitate

Metode:    Didactică politică    II    Educaţie pentru pace    II    Metode

     

Această pagină web cu privire la educaţia politică a fost concepută de agora-wissen, " Gesellschaft für Wissensvermittlung über neue Medien und politische Bildung" (GbR) din Stuttgart. Pentru întrebări şi sugestii cu privire la conţinutul acestei pagini vă rugăm să ne contactaţi.