Curs 1
sus Curs 1 site map Continut Educatie Politică

 

Curs 2
Curs 3
Curs 4
Curs 5
Fundamente

 


 

Didactică politică

Să predai politică este dificil. Altfel decât în alte domenii, în cazul politicii este vorba de mai mult decât de a furniza nişte concepte de bază. Cursul prezentat în aceste pagini este compus din cinci secvenţe şi încearcă să prezinte cât mai aproape de practică paşii necesari elaborării unui subiect destinat predării în cadrul orelor de politică. El este conceput ca material ajutător pentru profesori. În schema de mai jos  sunt indicaţi cei patru paşi care se succed în cazul conceperii subiectului ce urmează a fi tratat la oră. Tema următoarelor cursuri sunt:

Cele două concepte fundamentale politică şi educaţie sunt tratate în două capitole separate:

bullet... spre pagina "Conceptul de politică"
bullet... spre pagina "Conceptul de educaţie"

Celelalte texte din cadrul acestei serii de cursuri introductive au ca subiect următoarele teme:

bulletProbleme de planificare a orelor de politică - prezentare generală
bulletSarcini şi obiective ale educaţiei politice
bulletEvaluarea elevilor în ora de politică - problema controlării celor învăţate
bulletEducaţia pentru democraţie - Extras din raportul UNESCO pentru educaţia în secolul XXI

Cursul se bazează pe un material publicat de specialişti de marcă în didactica politică din Germania, editat de Bundeszentrale für politische Bildung (Centrala Federală pentru Educaţie Politică), care s-a bucurat de un mare succes în Germania în cadrul formării profesorilor de politică ("Politikdidaktik kurzgefasst. Planungsfragen für den Politikunterricht" - "Didactica politică pe scurt. Probleme de planificare a orei de politică", ed.  Bundeszentrale für politische Bildung, vol. 326, Bonn 1994).

[Autor: Ragnar Müller]

[începutul paginii]

 

TemeWeb 2.0  I  Drepturile omului  I  Personalităţi  I  Democraţie  I  Partide  I  Europa  I  Globalizare  I  Naţiunile Unite  I  Durabilitate

Metode:    Didactică politică    II    Educaţie pentru pace    II    Metode

     

Această pagină web cu privire la educaţia politică a fost concepută de agora-wissen, " Gesellschaft für Wissensvermittlung über neue Medien und politische Bildung" (GbR) din Stuttgart. Pentru întrebări şi sugestii cu privire la conţinutul acestei pagini vă rugăm să ne contactaţi.