Educatie
sus Curs 1 site map Continut Educatie Politică

 

Cei 4 piloni
Sarcini
Obiective
Provocări

 


 

Didactică politică

Conceptul de educaţie

Cei care se ocupă cu educaţia politică, trebuie să poată fi în primul rând capabili să explice ce înţeleg prin politică şi educaţie. Această pagină este dedicată conceptului de educaţie, iar ceea ce înţelegem prin conceptul de politică se găseşte pe pagina politică.

"A fi uman (sau mai simplu,  'om'), este scopul intrinsec al procesului de învăţare în orice tip de educaţie clasică, în Orient sau Occident."
[trad. din versiunea germană: "Brücken in die Zukunft. Ein Manifest für den Dialog der Kulturen. Eine Initiative von Kofi Annan"]

Ce este educaţia ? - Această întrebare a făcut obiectul preocupărilor unei comisii internaţionale de experţi reunite sub egida UNESCO în conducerea lui Jacques Delors. Rezultatele acestor preocupări  au fost cuprinse într-un raport cu titlul: "Capacitatea de a învăţa: Comoara din noi" (orig. "Learning - the Treasure Within"). Acest raport schiţează un concept cuprinzător al educaţiei, care se sprijină pe patru piloni:

"Faptul că învăţăm de-a lungul întregii noastre vieţi se sprijină pe patru piloni: 'învăţăm, pentru a cunoaşte', învăţăm, pentru a şti cum să acţionăm', 'învăţăm, pentru a şti cum să convieţuim', 'învăţăm pentru viaţă '.

- Procesul de învăţare cu scopul de a cunoaşte, presupune faptul de a combina cunoştinţele generale cu posibilitatea de a aprofunda prin studiu un număr mai mic de discipline. Într-o anumită măsură, acest lucru înseamnă şi a învăţa cum să învăţăm, pentru a trage foloase de pe urma ocaziilor care se oferă pe parcursul studiului de-a lungul întregii noastre vieţi.

"Fiecare persoană - fie ea copil, tânăr sau om matur  - trebuie să fie capabil să profite de şansele educaţionale, potrivite necesarului său de cunoştinţe de bază acumulabile. Acest necesar cuprinde atât tehnica învăţatului (ca de exemplu scrisul şi cititul, exprimarea orală, socotitul şi rezolvarea problemelor) cât şi conţinuturile fundamentale (precum  cunoştinţele, capacităţile, valorile şi atitudinile), de care fiecare om are nevoie pentru a supravieţui, pentru a-şi dezvolta pe deplin capacităţile, pentru a trăi şi munci cu demnitate, pentru a putea participa cu întreaga lui fiinţă la dezvoltarea societăţii, pentru a-şi ameliora calitatea vieţii, pentru a fi capabil să ia decizii corecte şi pentru a se putea dezvolta în continuare."
[trad. din versiunea germană: "Weltdeklaration zur Bildung für Alle", art. 1, alin. 1]


- Faptul de a învăţa, pentru a şti cum să acţionăm, nu vizează doar calificările profesionale, ci şi competenţa fiecăruia de a se putea adapta la situaţii noi şi de a lucra în echipă. Acest punct cuprinde şi aplicarea practică a celor învăţate prin intermediul diverselor experienţe cumulate de tineri în contextul social şi profesional(...).

- Pentru a învăţa cum să convieţuim, trebuie neapărat să dezvoltăm o capacitate de înţelegere a celorlalţi, precum şi de a intra în contexte globale de dependenţă, ca de ex. prin proiecte comune şi strategii de depăşire a situaţilor conflictuale. Aici trebuie respectate valori fundamentale precum pluralismul, înţelegerea reciprocă şi pacea.

- În fine, a învăţa pentru viaţă presupune o dezvoltare mai bună a propriei personalităţi, precum şi posibilitatea de a putea acţiona cu o mai mare autonomie,  cu o capacitate de judecată şi o responsabilitate sporită. Pentru atingerea acestor obiective, în educaţia unui individ nu trebuie omis nici unul dintre potenţialurile acestuia: memoria, puterea sa de judecată, simţul estetic, îndemânarea sau capacităţile sale comunicative.

- În vreme ce sistemele educaţionale formale tind să minimalizeze aportul acumulării de cunoştinţe, ignorând mai degrabă celelalte moduri de a învăţa, astăzi devine din ce în ce mai important să înţelegem procesul educaţional ca un întreg. Atât reformele în domeniul educaţiei, cât şi politica educaţională, trebuie astfel să se orienteze spre viitor, atât din punct de vedere al conţinuturilor, cât şi din cel al metodelor."

[Capacitatea de a învăţa: Comoara din noi. Raport UNESCO cu privire la educaţia în secolul XXI. Coord. de Comisia germană a UNESCO. Neuwied; Kriftel; Berlin: Luchterhand, 1997, p. 83]

Alte fragmente din raportul "Capacitatea de a învăţa: Comoara din noi":

bullet

Cei patru piloni ai educaţiei

bullet

Sarcinile educaţiei

bullet

Obiectivele educaţiei

bullet

Provocări pentru educaţie în secolul XXI

[Autor: Ragnar Müller]

[începutul paginii]

 

TemeWeb 2.0  I  Drepturile omului  I  Personalităţi  I  Democraţie  I  Partide  I  Europa  I  Globalizare  I  Naţiunile Unite  I  Durabilitate

Metode:    Didactică politică    II    Educaţie pentru pace    II    Metode

     

Această pagină web cu privire la educaţia politică a fost concepută de agora-wissen, " Gesellschaft für Wissensvermittlung über neue Medien und politische Bildung" (GbR) din Stuttgart. Pentru întrebări şi sugestii cu privire la conţinutul acestei pagini vă rugăm să ne contactaţi.