Преглед
Нагоре Основен курс 1 Преглед Содржина Образование Политика

 

 

Политичка дидактика

Тематскиот комплекс во преглед

Со кликнување на полињата директно доаѓате до соодветната страна. Содржината можете да ја најдете во писмена форма на страната Содржина.

[Почеток на страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I  Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.