Politika
na gore Osnovna cj. 1 Pregled Sadržaj Obrazovanje Politika

 

Sistemska teorija
Dimenzije
Policy - ciklus


 

Politička didaktika

Pojam "politike"

Onaj tko se bavi političkim opismenjavanjem, mora sasvim jasno reći kako shvaća pojmove "politika" i "obrazovanje". Na ovoj stranici bavit ćemo se pojmom "politike", a naše shvaćanje obrazovanja naći ćete na stranici  obrazovanje.

Ne postoji jedinstveni pojam "politike" ...

U političkim znanostima ne postoji jedinstven pojam politike. To se može označiti svakako, samo ne kao loše, jer upravo je u biti društvenih znanosti da nikada ne postoji samo jedno pravo rješenje. Zbog toga se odustalo od pokušaja koji nisu urodili plodom da se definira pojam politike. Čini li jezgru politike moć, konflikt, vladavina, mir ili nešto sasvim drugo, ovisi o pitanjima postavljenim u kontekstu i o mnogo drugih faktora.

Naš pojam "politike"...

U biti našeg rada nalazi se sistemska teorija s njenim višedimenzionalnim razumijevanjem politike. Pri tome je bitno reći da je sistemska teorija veoma rašireno tumačenje pojma politike, ali da ni u kom slučaju ne predstavlja jedino tumačenje ili po bilo kojim kriterijima najbolje. Ova teorija jednostavno ima tu prednost da integrira i dopušta mnoštvo aspekata i elemenata političkog te je tako moguće strukturirati i sistematizirati kompleksnu političku stvarnost, misleći o politici višedimenzionalno [... više o sistemskoj teoriji].

Politika u tri dimenzije...

Razlikuju se sljedeće tri dimenzije politike: Polity, Politics i Policy. Polity označava formalnu dimenziju politike, dakle normativnu strukturu, regulaciju postupaka i institucije u kojima politika teče. Politics označava procesualnu dimenziju, procese odlučivanja, rješenja konflikata, provedbu ciljeva i interesa. Ovoj dimenziji pripadaju neka od klasičnih pitanja političkih znanosti (tko i kako može provesti svoje interese?, koji mehanizmi postoje za reguliranje konflikta?, itd.). Policy predstavlja sadržajnu dimenziju politike, obradu problema i ispunjavanje zadataka putem političko-administrativnog sistema, a po obavezujućim odlukama (autoritativno određenje vrijednosti) [... više o dimenzijama politike].

Politika u vremenskim dimenzijama...

Upravo u političkom opismenjavanju ovakvo tumačenje pojma politika pokazalo se kao veoma korisno. Zajedno s ostalim elementima Policy-analize, a posebno Policy-ciklusa, kako nastavnicima tako i učenicima, dana je fina analitička shema, koja pomaže da se shvati kompleksna stvarnost politike [... više o Policy-ciklusu].


Ostali tekstovi o pojmu "politike":

bulletSistemska teorija - osnove
bulletTri dimenzije poltike: Polity - Politics - Policy
bulletAnalitička shema Policy-ciklusa

[Autori: Ragnar Müller, Prof. dr. Wolfgang Schumann]

[Početak stranice]

 

TemeLjudska prava  I  Uzori  I  Demokracija  I  Stranke  I  Europa  I  Globalizacija  I  Ujedinjeni narodi  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    I    Pedagogija mira    I    Metode

     

Ovu on-line ponudu iz područja političkog obrazovanja razvilo je i pripremilo društvo agora-wissen. To je stuttgartsko društvo za političko obrazovanje i promicanje znanja o novim medijima (GbR). Ako imate nekih pitanja ili sugestija, obratite nam se putem e-maila.