Principi
na gore Osnovna cj. 2 Osnovna cj. 3 Osnovna cj. 4 Osnovna cj. 5 Principi

 

Ciljevi
Planska pitanja
Ocjenjivanje
Izazovi
Delorsov izvještaj


 

Politička didaktika

Principi političkog opismenjavanja

Političko opismenjavanje veoma je veliko područje. Ovdje se moramo ograničiti na neke napomene. Posebni odlomci bave se pojmovima Politika i Obrazovanje. Sljedeći izvod iz teksta bavi se problemom orijentacije i povezanosti svijeta s političkim opismenjavanjem: 

"Politika i obrazovanje, a samim tim i političko opismenjavanje, forme su  međunarodnog djelovanja; oni su orijentirani prema ciljevima, odnosno vrijednostima. U pluralističkom društvu se, naravno, postavlja pitanje je li uopće moguće, i ako jest, kako doći do konsenzusa o vrijednostima tog društva. Ako govorimo o slobodnom obrazovanju mladih i odraslih, moguće je vjerovati u stvaranje konsenzusa putem javnih diskusija, no političkom opismenjavanju u javnoj odgovornosti je osim toga potrebna i legitimacija vrijednosti.   

Moderna država ne može odgovoriti na pitanje koje je to najviše dobro u pluralističkom ansamblu vrijednosti. Možemo se složiti u tome da je zadatak države spriječiti zlo, a kao kulturno-socijalna država svoje djelovanje mora orijentirati prema pozitivnim vrijednostima. No, politiku ne možemo razumjeti kao ostvarivanje najviših vrijednosti, već kao regulaciju konflikata i kao prstenove oko kojih se nalazi stalni zadatak održavanja općepriznatih vrijednosti društva i stvaranja boljeg uređenja. Politika nije primjenjivanje povijesnog ili moralnog zakona, već djelovanje u skladu sa situacijom u svrhu reguliranja interesnih i ciljnih konflikata. "Osnovne vrijednosti" za politiku nisu programske točke koje se moraju realizirati, već regulativne ideje. Orijentacija i proces odlučivanja pripadaju zajedno. Političko opismenjavanje mora se postaviti u skladu s tim."  

[Bernhard Sutor, Teoretski principi; u: Wolfgang W. Mickel (izdato), Priručnik za političko obrazovanje; Savezna centrala za političko obrazovanje, Svezak 358, Bonn 1999., S. 66-67]

Što su točno zadaci političkog opismenjavanja, ostaje, naravno, nedefinirano do samih detalja i podložno promjenama. Unatoč tome, sljedeći izvod iz teksta imenuje nekoliko zadataka koji mogu važiti kao zajednički, odnosno po pitanju kojih je postignut konsenzus:  

"1. Obrazovanje i učvršćavanje slobodne demokratske svijesti o vrijednostima, 
2. Razumijevanje osnovne strukture politike kao rješenja aktualnih problema donošenje i uvođenje obavezujućih odluka o društvenim pitanjima od interesa, 
3. Orijentirano znanje u bitnim i aktualnim političkim područjima koje imaju značaja za budućnost, npr. demokracija i njeno ugrožavanje, odnos ekonomije i ekologije, budućnost kapitalističkog društva, globalizacija, ujedinjenje Europe, 
4. Postizanje određenih vještina, kao odnos prema informacijama, medijima itd.
Iz ovoga se neposredno izdvajaju dva područja zadataka s nezaobilaznim, određenim sadržajima: 1. konkretiziranje osnovnih vrijednosti (...). 2. razumijevanje političkog procesa odlučivanja s oba aspekta: 
- nosioci odluka i njihova legitimacija (parlament, vlada, glasanje i izbori, federalizam);
- sadržaji odluka i njihovi izvori: interesi i njihovi agenti (građanske inicijative, savezi, partije, mediji)." 

[Klaus Rothe, Područja zadataka; u: Wolfgang W. Mickel (izdato), Priručnik za političko obrazovanje; Savezna centrala za političko obrazovanje, Svezak 358, Bonn 1999., S. 97]

Ostali tekstovi bave se sljedećim temama:

bullet

Ciljevi i zadaci političkog opismenjavanja

bullet

Planska pitanja za nastavu - pregled

bullet

Izazovi za političko opismenjavanje

bullet

Ocjenjivanje u nastavi političkog opismenjavanja - problem kontrole učenja

bullet

Demokratski odgoj - Izvod iz UNESCO-ovog izvještaja o obrazovanju za 21. stoljeće

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

TemeLjudska prava  I  Uzori  I  Demokracija  I  Stranke  I  Europa  I  Globalizacija  I  Ujedinjeni narodi  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    I    Pedagogija mira    I    Metode

     

Ovu on-line ponudu iz područja političkog obrazovanja razvilo je i pripremilo društvo agora-wissen. To je stuttgartsko društvo za političko obrazovanje i promicanje znanja o novim medijima (GbR). Ako imate nekih pitanja ili sugestija, obratite nam se putem e-maila.