Obrazovanje
na gore Osnovna cj. 1 Pregled Sadržaj Obrazovanje Politika

 

4 stupa
Zadaci
Ciljevi
Izazovi


 

Politička didaktika

Pojam "obrazovanja"

Onaj tko se bavi političkim opismenjavanjem, mora sasvim jasno reći kako shvaća pojmove "politika" i "obrazovanje". Na ovoj stranici bavit ćemo se pojmom "obrazovanja", a naše viđenje politike naći ćete na stranici Politika.

"Biti čovječan (ili jednostavno  'biti čovjek') karakterističan je cilj učenja svake forme klasičnog obrazovanja, nebitno da li na Orijentu ili Okcidentu."
[Mostovi u budućnosti. Manifest za dijalog kultura. Inicijativa Kofija Annana]

Što je obrazovanje? - Tim pitanjem bavila se komisija stručnjaka, koju je sazvao UNESCO a održana je pod vodstvom Jacques Delorsa, nakon čega je prezentiran veoma utjecajan izvještaj pod naslovom: "Sposobnost učenja: Naše skriveno bogatstvo" (orig. "Learning - the Treasure Within"). Taj izvještaj skicira opširan pojam obrazovanja koji počiva na četiri stupa: 

"Koncept doživotnog učenja počiva na četiri stupa: učenje da bi se postiglo znanje; učenje da bi se djelovalo; učenje kako bi se živjelo zajedno; učenje za cijeli život.

- Učenje da bi se postiglo znanje pretpostavlja veome široko opće obrazovanje s mogućnošću povezivanja malog broja disciplina koje se onda mogu detaljnije izučavati i studirati. U određenoj mjeri to znači i: naučiti učenje, kako bi se izvukla korist za sebe iz mogućnosti u kojima se nudi doživotno učenje.

"Svaka osoba - dijete, mladi ili odrastao čovjek - mora biti u stanju profitirati od šansi koje joj se nude za obrazovanje i koje su orijentirane prema njezinim osnovnim potrebama. Te potrebe sadrže tehnike učenja (kao što su čitanje, pisanje, usmeno izražavanje, računanje i rješavanje problema), ali i osnovne sadržaje učenja (kao znanje, sposobnosti, vrijednosti i stajališta), koje su potrebne čovjeku da bi preživio, razvio svoje sposobnosti, dostojanstveno živio i radio, potpuno sudjelovao u razvoju društva, poboljšao kvalitetu svog življenja, donio osnovne odluke te kako bi se dalje obrazovao." 
[Svjetska deklaracija o obrazovanju za sve, Član 1, Stavka 1]


- Učenje da bi se djelovalo ne odnosi se samo na stručnu kvalifikaciju nego i na kompetenciju da se prilagodimo novoj situaciji i da radimo u timu. Ova točka obuhvaća i praktičnu primjenu naučenog u okviru najrazličitijih iskustava koje ima mlad čovjek u socijalnom i poslovnom kontekstu (...). 

- Učenje kako bi se živjelo zajedno je nezaobilazno da bi se razvilo razumijevanje za druge te kako bi se shvatila ovisnost jednih o drugima, ali i globalne ovisnosti, npr. putem zajedničkih projekata ili razvijanje strategija za mirno rješenje konflikta. Pritom se moraju poštivati osnovne vrijednosti kao pluralizam, međusobno razumijevanje i mirovni poredak.  

- Učenje za cijeli život zapravo znači učenje razvijanja vlastite osobnosti, sa što više autonomije, učenje procjenjivanja i prihvaćanja odgovornosti. Da bi se to postiglo odgoj ni jednog čovjeka ne smije zapostaviti njegove potencijale, sposobnost pamćenja, sjećanja, procjenjivanja, smisao za estetiku, manualne vještine, komunikativne sposobnosti. 

- Dok formalni obrazovni sustavi daju prednost stjecanju znanja, a zaboravljaju ostale vrste učenja, nužno je, posebice danas, shvatiti odgoj u njegovoj cjelokupnosti. Stoga, reforme obrazovnih sustava i obrazovna politika u budućnosti trebaju obratiti jednaku pozornost na sadržaje i metode učenja."  

[Sposobnost učenja: Naše skriveno bogatstvo. UNESCO-ov izvještaj o obrazovanju za 21. vijek, izdato: Njemačka UNESCO komisija, Neuwied; Kriftel; Berlin: Luchterhand, 1997., S. 83] 

Ostali dijelovi iz izvještaja "Sposobnost učenja: Naše skriveno bogatstvo":

bullet

Četiri stupa obrazovanja

bullet

Zadaci obrazovanja

bullet

Ciljevi obrazovanja

bullet

Izazovi za obrazovanje u 21. stoljeću

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

TemeLjudska prava  I  Uzori  I  Demokracija  I  Stranke  I  Europa  I  Globalizacija  I  Ujedinjeni narodi  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    I    Pedagogija mira    I    Metode

     

Ovu on-line ponudu iz područja političkog obrazovanja razvilo je i pripremilo društvo agora-wissen. To je stuttgartsko društvo za političko obrazovanje i promicanje znanja o novim medijima (GbR). Ako imate nekih pitanja ili sugestija, obratite nam se putem e-maila.