Politička didaktika

 

Osnovni kurs 1
Pregled
Sadržaj
Obrazovanje
Politika


 

Politička didaktika

Dok su ostali tematski kompleksi na D@dalosu neposredno određeni za praksu, dakle, nastavnici ih mogu koristiti kako bi se informirali i pripremili za nastavu, ovaj tematski kompleks posvećen je teorijskoj pozadini političkog opismenjavanja. Na ovaj način mi, zapravo, reagiramo na mnogobrojne želje koje je izrazila naša ciljna grupa. 

Unutar ovog tematskog kompleksa pronaći ćete odlomke o pojmovima "Politika" i "Obrazovanje", kao i jedan odlomak o Principima političkog opismenjavanja, koji se između ostalog bavi ciljevima, zadacima i izazovima vezanim za pojam političke pismenosti. 

No, kako ne bismo u potpunosti zanemarili i praktični dio, pokušali smo da kroz sekvence Osnovnih kurseva, ipak provučemo i jednu praktičnu nit uz pomoć koje je moguće napraviti nastavne materijale za predmet građansko obrazovanje. Važno je napomenuti da smo pri tome veoma svjesni svih problema ovakvog pristupa: svaki razred je drugačiji, uslovi podučavanja i učenja razlikuju se od mjesta do mjesta, i naravno, osobenost svakog pojedinačnog nastavnika predstavlja odlučujući faktor u svemu. Uprkos tome, mislimo i nadamo se da će četiri predložena koraka biti od pomoći.  

Kao što smo navikli u predhodnim tematskim kompleksima, uz pomoć tekstualnog pregleda sadržaja ili uz pomoć grafičkog pregleda možete si stvoriti sliku o sadržajima koji se nalaze u online ponudi uz temu Politička didaktika. Želimo Vam mnogo zadovoljstva i uspjeha pri radu sa ovom, nešto više teorijskom temom!   

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     


Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.