Principi
Nach oben Osnovni kurs 2 Osnovni kurs 3 Osnovni kurs 4 Osnovni kurs 5 Principi

 

Ciljevi
Planska pitanja
Ocjenjivanje
Izazovi
Delorsov izvještaj


 

Politička didaktika

Principi političkog opismenjavanja

Političko opismenjavanje je veoma velika oblast. Ovdje se moramo ograničiti na neke napomene. Posebni odlomci bave se pojmovima Politika i Obrazovanje. Sljedeći izvod iz teksta bavi se problemom orijentacije i povezanosti svijeta sa političkim opismenjavanjem: 

"Politika i obrazovanje, a samim tim i političko opismenjavanje su forme međunarodnog djelovanja; oni su orijentirani ka ciljevima, odnosno vrijednostima. U pluralističkom društvu se, naravno, postavlja pitanje da li je uopće moguće i ako jeste, kako doći do koncenzusa o vrijednostima tog društva. Ukoliko govorimo o slobodnom obrazovanju mladih i odraslih, moguće je vjerovati u stvaranje koncenzusa putem javnih diskusija, no političkom opismenjavanju u javnoj odgovornosti je osim toga potrebna i legitimacija vrijednosti.   

Moderna država ne može odgovoriti na pitanje koje je to najviše dobro u pluralističkom ansamblu vrijednosti. Možemo se složiti u tome da je zadatak države spriječiti zlo, a kao kulturno-socijalna država svoje djelovanje mora orijentirati ka pozitivnim vrijednostima. No, politiku ne možemo razumjeti kao ostvarivanje najviših vrijednosti, već kao regulaciju konflikata i kao prstenove oko kojih se nalazi stalni zadatak održavanja općepriznatih vrijednosti društva i stvaranja boljeg uređenja. Politika nije primjenjivanje historijskog ili moralnog zakona, već djelovanje u skladu sa situacijom u svrhu reguliranja interesnih i ciljnih konflikata. "Osnovne vrijednosti" za politiku nisu programske tačke koje se moraju realizirati, već regulativne ideje. Orijentacija i proces odlučivanja pripadaju zajedno. Političko opismenjavanje mora se postaviti u skaldu sa tim."  

[Bernhard Sutor, Teoretski principi; u: Wolfgang W. Mickel (izdato), Priručnik za političko obrazovanje; Savezna centrala za političko obrazovanje, Svezak 358, Bonn 1999., S. 66-67]

Šta su tačno zadaci političkog opismenjavanja, ostaje, naravno, nedefinirano do samih detalja i podložno promjenama. Uprkos tome, sljedeći izvod iz teksta imenuje nekoliko zadataka koji mogu važiti kao zajednički, odnosno po pitanju kojih je postignut koncenzus:  

"1. Obrazovanje i učvršćavanje slobodne demokratske svijesti o vrijednostima, 
2. razumijevanje osnovne strukture politike kao rješenja aktuelnih problema donošenje i uvođenje obavezujućih odluka o društvenim pitanjima od interesa, 
3. orijentirano znanje u bitnim i aktuelnim političkim oblastima koje imaju značaja za budućnost, npr. demokratija i njeno ugrožavanje, odnos ekonomije i ekologije, budućnost kapitalističkog društva, globalizacija, ujedinjenje Evrope, 
4. postizanje određenih vještina, kao odnos prema informacijama, medijima itd.
Iz ovoga se neposredno izdvajaju dvije oblasti zadataka sa nezaobilaznim, određenim sadržajima: 1. konkretiziranje osnovnih vrijednosti (...). 2. razumijevanje političkog procesa odlučivanja sa oba aspekta: 
- nosioci odluka i njihova legitimacija (parlament, vlada, glasanje i izbori, federalizam);
- sadržaji odluka i njihovi izvori: interesi i njihovi agenti (građanske inicijative, savezi, partije, mediji)." 

[Klaus Rothe, Oblasti zadataka; u: Wolfgang W. Mickel (izdato), Priručnik za političko obrazovanje; Savezna centrala za političko obrazovanje, Svezak 358, Bonn 1999., S. 97]

Ostali tekstovi bave se sljedećim temama:

bullet

Ciljevi i zadaci političkog opismenjavanja

bullet

Planska pitanja za nastavu - pregled

bullet

Izazovi za političko opismenjavanje

bullet

Ocjenjivanje u nastavi političkog opismenjavanja - problem kontrole učenja

bullet

Demokratski odgoj - Izvod iz UNESCO-vog izvještaja o obrazovanju za 21. vijek

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     


Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.