Osnovni kurs 1
Nach oben Osnovni kurs 1 Pregled Sadržaj Obrazovanje Politika

 

Osnovni kurs 2
Osnovni kurs 3
Osnovni kurs 4
Osnovni kurs 5
Principi


 

Politička didaktika

Predavati građansko obrazovanje i politiku kao dio tog predmeta je veoma teško. U nastavi u toku koje se obrađuje politika cilj nije samo, kao kod mnogih drugih predmeta, prenošenje znanja. Sljedeći Osnovni kurs sastoji se od pet sekvenci i pokušava na što praktičniji način predstaviti korake pri pripremi nastavnih materijala za predmet građansko obrazovanje. Cilj ovog Osnovnog kursa je da nastavnicima ponudi pomoć. Sljedeći dijagram prikazuje četiri koraka koji jedan za drugim sljede u toku pripreme nastavnih materijala, a ujedno su i tema sljedećih Osnovnih kurseva. 

Osnovnim pojmovima, dakle, politici i obrazovanju posvećena su dva odvojena odlomka:

bullet... do odlomka "Pojam politike"
bullet... do odlomka "Pojam obrazovanja"

Ostali tekstovi unutar ove uvodne sekvence Osnovnih kurseva bave se sljedećim temama:

bulletPitanje planiranja nastave građanskog obrazovanja na temu politika - pregled
bulletCiljevi i zadaci političkog opismenjavanja
bulletOcjenjivanje u nastavi građanskog obrazovanja i političkog opismenjavanja - problem kontrole učenja
bulletDemokratski odgoj - izvod iz UNESCO-vog izvještaja o obrazovanju za 21. vijek

Ovaj Osnovni kurs zasniva se na publikaciji vodećih njemačkih didaktičara u oblasti nastave građanskog obrazovanja i političkog opismenjavanja, koju je izdala njemačka Savezna centrala za političko obrazovanje. Ova publikacija u Njemačkoj se koristila u toku izučavanja za nastavnika građanskog obrazovanja i naišla je na veoma široku primjenu (Politička didaktika ukratko. Pitanje planiranja nastave političkog obrazovanja, izdato: Savezna centrala za političko obrazovanje, svezak 326, Bonn 1994. godine). 

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     


Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.