Obrazovanje
Nach oben Osnovni kurs 1 Pregled Sadržaj Obrazovanje Politika

 

4 stuba
Zadaci
Ciljevi
Izazovi


 

Politička didaktika

Pojam "obrazovanja"

Onaj ko se bavi političkim opismenjavanjem, mora sasvim jasno reći kako on shvata pojmove "politika" i "obrazovanje". Na ovoj stranici bavit ćemo se pojmom "obrazovanja", a naše shvatanje politike, naći ćete na stranici Politika.

"Biti čovječan (ili jednostavno  'biti čovjek'), karakterističan je cilj učenja svake forme klasičnog obrazovanja, nebitno da li na Orijentu ili Okcidentu."
[Mostovi u budućnosti. Manifest za dijalog kultura. Inicijativa Kofi Annana]

Šta je obrazovanje? - Ovim pitanjem bavila se komisija stručnjaka sazvana od UNESCO-a pod vodstvom Jacques Delorsa, nakon čega je prezentiran veoma utjecajan izvještaj pod naslovom: "Sposobnost učenja: Naše skriveno bogatstvo" (orig. "Learning - the Treasure Within"). Ovaj izvještaj skicira opširan pojam obrazovanja koji počiva na četiri stuba: 

"Koncept doživotnog učenja počiva na četiri stuba: 'učenje da bi se postiglo znanje', 'učenje da bi se djelovalo', 'učenje kako bi se živjelo zajedno', 'učenje za cijeli život'.

- Učenje da bi se postiglo znanje pretpostavlja veome široko opće obrazovanje sa mogućnošću povezivanja malog broja disciplina koje se onda mogu detaljnije izučavati i studirati. U određenoj mjeri to znači i: Naučiti učenje, kako bi se izvukla korist za sebe iz mogućnosti u kojima se nudi doživotno učenje.

"Svaka osoba - da li dijete, mlada osoba ili odrastao čovjek - mora biti u stanju profitirati od šansi koje im se nude za obrazovanje i koje su orijentirane ka njihovim osnovnim potrebama. Ove potrebe sadrže tehnike učenja (kao što su čitanje, pisanje, usmeno izražavanje, računanje i rješavanje problema), ali i osnovne sadržaje učenja (kao znanje, sposobnosti, vrijednosti i stanovišta), koje su potrebne čovjeku da bi preživio, u potpunosti razvio svoje sposobnosti, dostojanstveno živio i radio, u potpunosti učestvovao u razvoju društva, poboljšao kvalitet svog življenja, donio osnovne odluke, te kako bi se dalje obrazovao." 
[Svjetska deklaracija o obrazovanju za sve, Član 1, Stavka 1]


- Učenje da bi se djelovalo odnosi se ne samo na stručnu kvalifikaciju, već i na kompetenciju da se prilagodimo novoj situaciji i da radimo u timu. Ova tačka obuhvata i praktičnu primjenu naučenog u okviru najrazličitijih iskustava koje ima mlad čovjek u socijalnom i poslovnom kontekstu (...). 

- Učenje kako bi se živjelo zajedno je nezaobilazno, da bi se razvilo razumijevanje za druge, te kako bi se shvatila ovisnost jednih o drugima, ali i globalne ovisnosti, npr. putem zajedničkih projekata ili razvijanje strategija za mirno rješenje konflikta. Pri tom se moraju poštivati osnovne vrijednosti kao pluralizam, međusobno razumijevanje i mirovni poredak.  

- Učenje za cijeli život zapravo znači, učenje razvijanja sopstvene osobenosti, sa što više autonomije, učenje procjenjivanja i prihvatanja odgovornosti. Da bi se ovo postiglo odgoj niti jednog čovjeka ne smije zapostaviti njegove potencijale, sposobnost pamćenja, sjećanja, procjenjivanja, smisao za estetiku, manulene vještine, komunikativne sposobnosti. 

- Dok formalni obrazovni sistemi daju prednost sticanju znanja, a zaboravljaju ostale vrste učenja, neophodno je, posebice danas, shvatiti odgoj u njegovoj cjelokupnosti. Stoga, reforme obrazovnih sistema i obrazovna politika u budućnosti trebaju obratiti jednaku pažnju na sadržaje i metode učenja."  

[Sposobnost učenja: Naše skriveno bogatstvo. UNESCO-ov izvještaj o obrazovanju za 21. vijek, izdato: Njemačka UNESCO komisija, Neuwied; Kriftel; Berlin: Luchterhand, 1997., S. 83] 

Ostali dijelovi iz izvještaja "Sposobnost učenja: Naše skriveno bogatstvo":

bullet

Četiri stuba obrazovanja

bullet

Zadaci obrazovanja

bullet

Ciljevi obrazovanja

bullet

Izazovi za obrazovanje u 21. vijeku

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     


Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.