Održivi razvoj

 

Osnovni kurs 1
Lista linkova
Sadržaj
Pregled


 

Održivi razvoj

"Svaka genaracija mora da reši svoje zadatke i ne sme da ih ostavi sledećim generacijama - ovo je osnovna zamisao održivog razvoja i ona uključuje i globalnu perspektivu."

[Gerhard Schröder (Šreder), Predgovor Izveštaju o napretku iz 2004. godine vlade Savezne Republike Nemačke: "Perspektive za Nemačku. Naša strategija održivog razvoja"]

"Što smo se više udaljavali, ona je postajala sve manja. Konačno je dostigla veličinu zamorčeta - najlepšeg zamorčeta koje možete da zamislite", tako je 1971. godine James Irwin (Džejms Irvin), astronaut misije Apolo 15, opisao pogled na našu planetu.  

Ovaj pogled iz galaksije na "svemirski brod Zemlju" nije se ticao samo lepote planete Zemlje, već je podstaknuo i razmišljanja o zajedništvu i ograničenjima. Oba ova aspekta -  ograničenja Zemlje i njenih prirodnih bogatstava, kao i zajedništvo unutar globalnog sistema te uzročno-posledična veza svih delova sistema - veoma su važna za temu održivog razvoja.


O pojmu održivog razvoja


Pojam održivog razvoja potiče iz šumarstva. Odnosi se na meru u kojoj su pošumljavanje novim mladicama i seča šume u direktnoj zavisnosti - stalno se omogućava novi prirast šume a da se istovremeno ne naruše životna staništa. Tako, na primer, sme da se poseče samo onoliko stabala koliko je novih mladica zasađeno. Pa bi kao moto moglo da se koristi sledeća rečenica: Treba živeti od profita, a ne od osnovne substance! (vidi Osnovni kurs 1)


Definicija komisije Brundtland


Ovaj ekološki princip može da se primeni na različita prirodna bogatstva i ekološke sisteme, pa i na Zemljinu atmosferu. Radi se o odnosu prema prirodnim bogatstvima koji je orijentisan ka budućnosti. U opštim je crtama osnovni princip održivog razvoja definisala UN-ova Komisija pod vodstvom Gro Harlem Brundtland (Brundland), bivše premijerke Norveške, 1987. godine, ali ovo je definicija koja je i danas prihvaćena: "Odgovoriti na zahteve današnje generacije a da se pri tome ne unište mogućnosti da buduće generacije odgovore na svoje zahteve." 

Na ovoj definiciji počivaju sva nastojanja međunarodne politike u vezi sa zaštitom životne sredine. Ova nastojanja formulisana su na Konferenciji u Riju 1992. godine, a docnije dopunjena na sledećim konferencijama, poslednja je dopuna bila u Johanesburgu 2002. godine. (vidi Hronologiju).


Proširenje pojma


Tokom ovog procesa razumevanje održivog razvoja proširilo se u vidu "magičnog trougla održivog razvoja", koji je pored ekološke ravnoteže obuhvatao i "ekonomsku bezbednost" i "socijalnu pravednost". Uz zaštitu životne sredine kako na lokalnom tako i na globalnom nivou zajedno su istupali i ekonomski i socijalni ciljevi. Zbog toga je često dolazilo do nejasnih tumačenja ovih pojmova, što je tadašnjeg izvršnog direktora UN-ovog programa zaštite životne sredine (UNEP) i bivšeg ministra za zaštitu životne sredine Savezne Republike Nemačke Klausa Töpfera (Tepfer) podstaknulo da izjavi: "Kada nekom više ništa ne pada na pamet, onda počne da govori o održivom razvoju". 


UN-ova dekada "Obrazovanje radi održivog razvoja"


Da bi se pozabavili ovim problemom i da bi rasvetlili apstraktni pojam "održivog razvoja" te ga preveli u konkretne obrazovne mere, Ujedinjene nacije su dekadu od 2005-2014. godine proglasile dekadom "Obrazovanja radi održivog razvoja". Ovaj tematski kompleks predstavlja jedan od načina na koji se podržava ideja održivog razvoja u okviru ove UN-ove dekade.

Pokušaćemo da se usredsredimo na jezgro održivog razvoja, dakle na zaštitu životne sredine, te na mnogobrojne odnose ekologije prema ekonomiji i društvenoj oblasti života. Pritom mora da se naglasi da je samo oblast ekologije toliko široka da u okviru ovog online-udžbenika može samo da se skicira. S obzirom na obim ove teme nezamislivo je da se na ovom mestu obuhvati sve. 


Povezivanje sa drugim temama na D@dalosu


Mnogi aspekti "Obrazovanja radi održivog razvoja" mogu da se pronđu u ostalim tematskim kompleksima, tj. online-udžbenicima na D@dalosu. Neki od primera su:

bullet

... Ljudska prava i Uzori

bullet

... Demokratija

bullet

... Mirovni obrazovanje i vaspitanje

bullet

... Globalizacija

bullet

... Ujedinjene nacije


Smernice UNESCO-a


Broj online-udžbenika odgovara obimu teme kako je ona formulisana od strane UNESCO-a kao lead agency prilikom donošenja odluke o dekadi. Tako je Nemačka UNESCO-komisija predložila sledećih deset tema za dekadu:

bullet

Ponašanje konzumenata i održivo privređivanje 

bullet

Kulturalna mnogostrukost

bullet

Zdravlje i kvalitet života

bullet

Snabdevanje vodom i energijom

bullet

Rezervati biosfere - mesta za učenje

bullet

Gradovi svetskog nasleđa - mesta za učenje

bullet

Održivi razvoj učenja u naučnom društvu

bullet

Učešće građana i "good governance" (dobro upravljanje)

bullet

Smanjenje siromaštva putem održivih razvojnih projekata

bullet

Pravednost među generacijama: ljudska prava i etička orijentacija 

[Hamburška izjava Nemačke UNESCO-komisije o Dekadi Ujedinjenih nacija "Obrazovanje radi održivog razvoja", od 11. jula 2003; http://www.unesco.de/c_bibliothek/erkl_hv63.htm]
 


"Ako naš svet treba da se kreće putem održivog razvoja, onda se to tiče svih ljudi na svetu i njihovih životnih navika. Da bi sudelovali u ovim procesima traženja - jer upravo to u konkretnom slučaju znači održivi razvoj - potrebno je da svako od nas ima visok stepen sposobnosti samopoimanja, da poseduje socijalne i političke kompetencije i spremnost kao i sposobnost da deluje i izvan svoje oblasti."

[Martin K., andragog; umwelt & bildung 3/2004, S. 5]
 

Struktura tematskog kompleksa "Održivi razvoj"

bullet

Osnovni kurs 1 bavi se pitanjem "Šta je održivi razvoj?". Objašnjava da se radi o veoma zahtevnom konceptu, jer zahteva promene u oblastima politike, društva i ekonomije  ... [... više]
 

bullet

Osnovni kurs 2 ukazuje na to šta bi svako od nas mogao i morao da uradi da bi se krenulo putem održivog razvoja. Primeri za to su, između ostalog, fer trgovina, održivi razvoj konzumenata i turizma, a jedno od najvažnijih pitanja je: "Kako da delujem da doprinesem održivom razvoju?" ... [... više]
 

bullet

Osnovni kurs 3 predstavlja do sada najuspešniji model za sprovođenje koncepta održivog razvoja, Agendu 21, odnosno lokalnu Agendu 21: "Kako funkcioniše lokalna Agenda 21?" ... [... više]
 

bullet

Osnovni kurs 4 bavi se jednim od gorućih globalnih problema - klimatskim promenama. Šta je efekat staklene bašte, šta ga prouzrokuje, kakvi gasovi postoje u staklenoj bašti, koje posledice ima zagrejavanje Zemlje itd. Jedno od osnovnih pitanja Osnovnog kursa 4 je kako može da se zaštiti klima... [... više]
 

bullet

Osnovni kurs 5 posvećen je nekim osnovnim problemima koji se nalaze na putu održivog razvoja. Ono što je neophodno je duboka promena vrednosti. Ostali pojmovi koji se spominju u okviru ovog osnovnog kursa su globalizacija, razvoj i pravednost  ... [... više]
 

Radi što bolje orijentacije na raspolaganju su Vam - kao i kod ostalih D@dalos-ovih online-udžbenika - pregled sadržaja i grafički pregled.

[Autor: Ragnar Müller (Miler)]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     

Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.