Преглед
Nach oben Основен курс 1 Листа на линкови Содржина Преглед

 

 

Одржливост

Тематскиот комплекс „Одржливост“ во преглед

Со кликнување на полињата можете да стигнете директно до соодветната страна. Писмена содржина можете да најдете на страната Содржина.

[Почеток на страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I  Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.