Листа на линкови
Nach oben Основен курс 1 Листа на линкови Содржина Преглед

 

 

Одржливост

Листа на линкови на тема одржливост

Меѓународни документи на тема одржливост

Сите важни документи, делумно и на повеќе јазици, можат да се најдат од следната веб страна на ОН одделението за одржлив развој:  http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agreed.htm,
така, на пример Декларацијата од Рио, Агенда 21, Милениумската декларација, Договори на светскиот самит во Јоханесбург ...

 

 Образование за одржлив развој

Деценијата 2005 до 2014 од Обединетите нации беше прогласена за светска декада на Образование за одржлив развој. УНЕСКО го доби налогот за реализација како leading agency. На вебот на УНЕСКО подготвен е посебен дел за светската декада: http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=27234&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Освен тоа, таму на наставниците/наставничките на располагање им стои мултимедијална програма - Teaching and Learning for a Sustainable Future: http://www.unesco.org/education/tlsf/index.htm
Линкови до други теми

Во меѓувреме неверојатно опсежната збирка на линкови Better World Links претставува извонредна појдовна точка за пребарување на интернет на тема одржливост:

bullet

Better World Links: Почетна страна на тема еколошка заштита:
http://www.betterworldlinks.org/umwelt.htm

bullet

Better World линкови до организации во сферата на еколошката заштита/одржливоста:
http://www.betterworldlinks.org/book21c.htm

bullet

Better World линкови на тема одржлив развој:
http://www.betterworldlinks.org/book21e.htm

bullet

Better World линкови на тема климатски промени:
http://www.betterworldlinks.org/book47j.htm

bullet

Better World линкови до личности-примери во сферата на одржливоста:
http://www.betterworldlinks.org/book35a.htm

[Автор: Рагнар Милер]

[Почеток на страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I  Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.