Содржина
Nach oben Основен курс 1 Листа на линкови Содржина Преглед

 

 

Одржливост

Тематски комплекс одржливост: содржина

Почетна страна Одржливост

  Графички преглед на тематскиот комплекс одржливост

  Листа на линкови на тема одржливост

Основен курс 1: Што значи одржливост?

Основен курс 2: Како да дејствувам одржливо?

> Fairtrade - трговска марка за фер тргувани производи
> Информирање, соработка, поддршка на иницијативи
> Одржливо земјоделство
> Одржлива потрошувачка
> Одржлив туризам
> Соларна енергија - визија за соларниот век

Основен курс 3: Како функционира локалната Агенда 21?

Основен курс 4: Како може да се заштити климата?

> Гасови од стаклена градина
> Климатска заштита: Како да се однесувам штедливо кон климата?
> Климатска политика
> Заливска струја - Топлење на Европа со топла вода
> Хронологија на меѓународната еколошка политика

Основен курс 5: Кои проблеми постојат на патот кон одржливиот развој?

> Глобализација и The Tragedy of the Commons
> Проблеми со концептот развој
> Правда и конфликтот Север-Југ

[Почеток на страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I  Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.