Održivi razvoj

 

Osnovna cj.1
Lista linkova
Sadržaj
Pregled


 

Održivi razvoj

"Svaka genaracija mora riješiti svoje zadatke i ne smije ih ostaviti sljedećim generacijama - ovo je osnovna zamisao održivog razvoja i ona uključuje i globalnu perspektivu."

[Gerhard Schröder, Predgovor Izvještaju o napretku iz 2004. godine vlade Savezne Republike Njemačke: "Perspektive za Njemačku. Naša strategija održivog razvoja"]

"Što smo se više udaljavali, ona je postajala sve manja. Konačno je dostigla veličinu zamorčeta - najljepšeg zamorčeta koje možete zamisliti", tako je 1971. godine James Irwin, astronaut misije Apolo 15, opisao pogled na naš planet.  

Ovaj pogled iz galaksije na "svemirski brod Zemlju" nije se ticao samo ljepote planeta Zemlje, već je potaknuo i razmišljanja o zajedništvu i ograničenjima. Oba ova aspekta -  ograničenja Zemlje i njenih prirodnih bogatstava, kao i zajedništvo unutar globalnog sistema te uzročno-posljedična veza svih dijelova sistema - veoma su važna za temu održivog razvoja.


O pojmu održivog razvoja


Pojam održivog razvoja potječe iz šumarstva. Odnosi se na mjeru u kojoj su pošumljavanje novim mladicama i sječa šume u direktnoj ovisnosti - stalno se omogućuje novi prirast šume a da se istodobno ne naruše životna staništa. Tako se, na primjer, smije posjeći samo onoliko stabala koliko je novih mladica zasađeno. Pa bi se kao moto mogla koristiti sljedeća rečenica: Treba živjeti od profita, a ne od osnovne supstance! (vidi Osnovnu cjelinu 1)


Definicija Komisije Brundtland


Ovaj ekološki princip može se primijeniti na različita prirodna bogatstva i ekološke sisteme, pa i na Zemljinu atmosferu. Radi se o odnosu prema prirodnim bogatstvima koji je orijentiran prema budućnosti. U općim je crtama osnovni princip održivog razvoja definirala UN-ova Komisija pod vodstvom Gro Harlem Brundtland, bivše premijerke Norveške, 1987. godine, no ovo je definicija koja je i danas prihvaćena: "Odgovoriti na zahtjeve današnje generacije a da se pri tome ne unište mogućnosti da buduće generacije odgovore na svoje zahtjeve." 

Na ovoj definiciji počivaju sva nastojanja međunarodne politike u vezi sa zaštitom životne sredine. Ova nastojanja formulirana su na Konferenciji u Riju 1992. godine, a kasnije dopunjena na sljedećim konferencijama, posljednja je dopuna bila u Johannesburgu 2002. godine (vidi Kronologiju).


Proširenje pojma


Tijekom ovog procesa razumijevanje održivog razvoja proširilo se u vidu "magičnog trokuta održivog razvoja", koji je uz ekološku ravnotežu obuhvaćao i "ekonomsku sigurnost" i "socijalnu pravednost". Uz zaštitu životne sredine kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini zajedno su istupali i ekonomski i socijalni ciljevi. Zbog toga je često dolazilo do nejasnih tumačenja ovih pojmova, što je tadašnjeg izvršnog direktora UN-ovog programa zaštite životne okoline (UNEP) i bivšeg ministra za zaštitu životne sredine Savezne Republike Njemačke Klausa Töpfera potaknulo da izjavi: "Kada nekom više ništa ne pada na pamet, onda počne govoriti o održivom razvoju". 


UN-ova dekada "Obrazovanje radi održivog razvoja"


Da bi se pozabavili ovim problemom i da bi rasvijetlili apstraktni pojam "održivog razvoja" te ga preveli u konkretne obrazovne mjere, Ujedinjeni narodi su dekadu od 2005-2014. godine proglasili dekadom "Obrazovanja radi održivog razvoja". Ovaj tematski kompleks predstavlja jedan od načina na koji se podržava ideja održivog razvoja u sklopu ove UN-ove dekade.

Pokušat ćemo se fokusirati na jezgru održivog razvoja, dakle na zaštitu životne sredine, te na mnogobrojne odnose ekologije prema ekonomiji i socijalnom području života. Pritom se mora naglasiti da je samo područje ekologije toliko široko da se u sklopu ovog on-line udžbenika može samo skicirati. S obzirom na obim ove teme, ne može se ni zamisliti da se ovdje obuhvati sve. 


Povezivanje s drugim temama na D@dalosu


Mnogi aspekti "Obrazovanja radi održivog razvoja" mogu se pronaći u ostalim tematskim kompleksima, tj. on-line udžbenicima na D@dalosu. Neki od primjera su:

bullet

... Ljudska prava i Uzori

bullet

... Demokracija

bullet

... Mirovni odgoj

bullet

... Globalizacija

bullet

... Ujedinjeni narodi


Smjernice UNESCO-a


Broj on-line udžbenika odgovara obimu teme kako ju je formulirao UNESCO kao lead agency prilikom donošenja odluke o dekadi. Tako je Njemačka UNESCO-Komisija predložila sljedećih deset tema za dekadu:

bullet

Ponašanje konzumenata i održivo privređivanje 

bullet

Kulturalna mnogostrukost

bullet

Zdravlje i kvaliteta života

bullet

Opskrbljivanje vodom i energijom

bullet

Rezervati biosfere - mjesta za učenje

bullet

Gradovi svjetskog naslijeđa - mjesta za učenje

bullet

Održivi razvoj učenja u znanstvenom društvu

bullet

Sudjelovanje građana i "good governance" (dobro upravljanje)

bullet

Smanjenje siromaštva putem održivih razvojnih projekata

bullet

Pravednost među generacijama: ljudska prava i etička orijentacija 

[Hamburška izjava Njemačke UNESCO-Komisije o Dekadi Ujedinjenih naroda "Obrazovanje radi održivog razvoja", od 11. jula 2003; http://www.unesco.de/c_bibliothek/erkl_hv63.htm]
 


"Ako se naš svijet treba kretati putem održivog razvoja, onda se to tiče svih ljudi na svijetu i njihovih životnih navika. Da bi sudjelovali u ovim procesima traženja - jer upravo to u konkretnom slučaju znači održivi razvoj - potrebno je da svatko od nas ima visok stupanj sposobnosti samospoznaje, da posjeduje socijalne i političke kompetencije i spremnost, kao i sposobnost da djeluje i izvan svog područja."

[Martin K., andragog; umwelt & bildung 3/2004, S. 5]
 

Struktura tematskog kompleksa "Održivi razvoj"

bullet

Osnovna cjelina 1 bavi se pitanjem "Što je održivi razvoj?". Pojašnjava da se radi o veoma zahtjevnom konceptu, jer zahtijeva promjene u područjima politike, društva i ekonomije ... [... više]
 

bullet

Osnovna cjelina 2 ukazuje na to šta bi svatko od nas mogao i morao učiniti da bi se krenulo putem održivog razvoja. Primjeri za to su, među ostalim, fer trgovina, održivi razvoj konzumenata i turizma, a jedno od najvažnijih pitanja je: Kako da djelujem da bih pridonio održivom razvoju? ... [... više]
 

bullet

Osnovna cjelina 3 predstavlja do sada najuspješniji model za provedbu koncepta održivog razvoja, Agendu 21, odnosno lokalnu Agendu 21: Kako funkcionira lokalna Agenda 21? ... [... više]
 

bullet

Osnovna cjelina 4 bavi se jednim od gorućih globalnih problema - klimatskim promjenama. Što je efekt staklenika, šta ga izaziva, kakvi plinovi postoje u stakleniku, koje posljedice ima zagrijavanje Zemlje itd. Jedno od osnovnih pitanja Osnovne cjeline 4 je Kako se može zaštititi klima ... [... više]
 

bullet

Osnovna cjelina 5 posvećena je nekim osnovnim problemima koji se nalaze na putu održivog razvoja. Ono što je nužno je duboka promjena vrijednosti. Ostali pojmovi koji se spominju u sklopu ove osnovne cjeline su globalizacija, razvoj i pravednost ... [... više]
 

Radi što bolje orijentacije na raspolaganju su vam - kao i kod ostalih D@dalos-ovih on-line udžbenika - pregled sadržaja i grafički pregled.

[Autor: Ragnar Müller (Miler)]

[Početak stranice]

 

TemeLjudska prava  I  Uzori  I  Demokracija  I  Stranke  I  Europa  I  Globalizacija  I  Ujedinjeni narodi  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    I    Pedagogija mira    I    Metode

     

Ovu on-line ponudu iz područja političkog obrazovanja razvilo je i pripremilo društvo agora-wissen. To je stuttgartsko društvo za političko obrazovanje i promicanje znanja o novim medijima (GbR). Ako imate nekih pitanja ili sugestija, obratite nam se putem e-maila.