Lista linkova
na gore Osnovni kurs 1 Lista linkova Sadržaj Pregled

 


 

Održivi razvoj

Lista linkova uz temu Održivi razvoj

Međunarodni dokumenti uz temu Održivi razvoj

Sve važne dokumente, a poneke i više jezika, naći ćete na stranici UN Division for Sustainable Development: http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agreed.htm.
Tu se može pronaći Deklaracija iz Rija, Agenda 21, Milenijumska Povelja, Zaključci sastanka na vrhu u Johannesburgu...

 

 Obrazovanje radi održivog razvoja

Desetljeće od 2005-2014. godine Ujedinjene nacije su proglasile dekadom "Obrazovanja radi održivog razvoja". UNESCO je kao leading agency (vodeća organizacija) dobio zadatak da koordinira svim aktivnostima u ovoj dekadi. Na web-stranici UNESCO-a poseban odlomak posvećen je ovoj dekadi: http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=27234&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Tamo ćete pored toga pronaći i multimedijalni program za nastavnike pod nazivom Teaching and Learning for a Sustainable Future: http://www.unesco.org/education/tlsf/index.htm
Ostali linkovi

Veoma opširna zbirka linkova pod nazivom "Better World Links" predstavlja odličnu polaznu tačku za pretragu interneta na temu održivog razvoja.

bullet

Better World Links: Početna stranica na temu Zaštita životne sredine:
http://www.betterworldlinks.org/umwelt.htm

bullet

Better World Links o organizacijama iz oblasti Zaštite životne sredine i održivog razvoja:
http://www.betterworldlinks.org/book21c.htm

bullet

Better World Links na temu Održivi razvoj:
http://www.betterworldlinks.org/book21e.htm

bullet

Better World Links na temu Klimatske promjene:
http://www.betterworldlinks.org/book47j.htm

bullet

Better World Links na temu Uzorne osobe u oblasti održivog razvoja:
http://www.betterworldlinks.org/book35a.htm

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     


Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.