Održivi razvoj

 

Osnovni kurs 1
Lista linkova
Sadržaj
Pregled


 

Održivi razvoj

"Svaka genaracija mora riješiti svoje zadatke i ne smije ih ostaviti sljedećim generacijama - ovo je osnovna zamisao održivog razvoja i ona uključuje i globalnu perspektivu."

[Gerhard Schröder (Šreder), Predgovor Izvještaju o napretku iz 2004. godine vlade Savezne Republike Njemačke: "Perspektive za Njemačku. Naša strategija održivog razvoja"]

"Što smo se više udaljavali, ona je postajala sve manja. Konačno je dostigla veličinu zamorčeta - najljepšeg zamorčeta koje možete zamisliti", tako je 1971. godine James Irwin (Džejms Irvin), astronaut misije Apolo 15, opisao pogled na našu planetu.  

Ovaj pogled iz galaksije na "svemirski brod Zemlju" nije se ticao samo ljepote planete Zemlje, već je podstakao i razmišljanja o zajedništvu i ograničenjima. Oba ova aspekta -  ograničenja Zemlje i njenih prirodnih bogatstava, kao i zajedništvo unutar globalnog sistema te uzročno-posljedična veza svih dijelova sistema - veoma su važna za temu održivog razvoja.


O pojmu održivog razvoja


Pojam održivog razvoja potiče iz šumarstva. Odnosi se na mjeru u kojoj su pošumljavanje novim mladicama i sječa šume u direktnoj zavisnosti - stalno se omogućava novi prirast šume a da se istovremeno ne naruše životna staništa. Tako se, na primjer, smije posjeći samo onoliko stabala koliko je novih mladica zasađeno. Pa bi se kao moto mogla koristiti sljedeća rečenica: Treba živjeti od profita, a ne od osnovne substance! (vidi Osnovni kurs 1)


Definicija Komisije Brundtland


Ovaj ekološki princip može se primijeniti na različita prirodna bogatstva i ekološke sisteme, pa i na Zemljinu atmosferu. Radi se o odnosu prema prirodnim bogatstvima koji je orijentisan ka budućnosti. U opštim je crtama osnovni princip održivog razvoja definisala UN-ova Komisija pod vodstvom Gro Harlem Brundtland (Brundland), bivše premijerke Norveške, 1987. godine, no ovo je definicija koja je i danas prihvaćena: "Odgovoriti na zahtjeve današnje generacije a da se pri tome ne unište mogućnosti da buduće generacije odgovore na svoje zahtjeve." 

Na ovoj definiciji počivaju sva nastojanja međunarodne politike u vezi sa zaštitom životne sredine. Ova nastojanja formulisana su na Konferenciji u Riju 1992. godine, a kasnije dopunjena na sljedećim konferencijama, posljednja je dopuna bila u Johanesburgu 2002. godine.    (vidi Hronologiju).


Proširenje pojma


Tokom ovog procesa razumijevanje održivog razvoja proširilo se u vidu "magičnog trougla održivog razvoja", koji je pored ekološke ravnoteže obuhvatao i "ekonomsku sigurnost" i "socijalnu pravednost". Uz zaštitu životne sredine kako na lokalnom tako i na globalnom nivou zajedno su istupali i ekonomski i socijalni ciljevi. Zbog toga je često dolazilo do nejasnih tumačenja ovih pojmova, što je tadašnjeg izvršnog direktora UN-ovog programa zaštite životne okoline (UNEP) i bivšeg ministra za zaštitu životne sredine Savezne Republike Njemačke Klausa Töpfera (Tepfer) podstaklo da izjavi: "Kada nekom više ništa ne pada na pamet, onda počne da govori o održivom razvoju". 


UN-ova dekada "Obrazovanje radi održivog razvoja"


Da bi se pozabavili ovim problemom i da bi rasvijetlili apstraktni pojam "održivog razvoja" te ga preveli u konkretne obrazovne mjere, Ujedinjene nacije su dekadu od 2005-2014. godine proglasile dekadom "Obrazovanja radi održivog razvoja". Ovaj tematski kompleks predstavlja jedan od načina na koji se podržava ideja održivog razvoja u okviru ove UN-ove dekade.

Pokušaćemo se fokusirati na jezgro održivog razvoja, dakle na zaštitu životne sredine, te na mnogobrojne odnose ekologije prema ekonomiji i socijalnoj oblasti života. Pritom se mora naglasiti da je samo oblast ekologije toliko široka da se u okviru ovog online-udžbenika može samo skicirati. S obzirom na obim ove teme ne može se ni zamisliti da se ovdje obuhvati sve. 


Povezivanje sa drugim temama na D@dalosu


Mnogi aspekti "Obrazovanja radi održivog razvoja" mogu se pronaći u ostalim tematskim kompleksima, tj. online-udžbenicima na D@dalosu. Neki od primjera su:

bullet

... Ljudska prava i Uzori

bullet

... Demokratija

bullet

... Mirovni odgoj

bullet

... Globalizacija

bullet

... Ujedinjene nacije


Smjernice UNESCO-a


Broj online-udžbenika odgovara obimu teme kako je ona formulisana od strane UNESCO-a kao lead agency prilikom donošenja odluke o dekadi. Tako je Njemačka UNESCO-Komisija predložila sljedećih deset tema za dekadu:

bullet

ponašanje konzumenata i održivo privređivanje 

bullet

Kulturalna mnogostrukost

bullet

Zdravlje i kvalitet života

bullet

Snabdijevanje vodom i energijom

bullet

Rezervati biosfere - mjesta za učenje

bullet

Gradovi svjetskog nasljeđa - mjesta za učenje

bullet

Održivi razvoj učenja u naučnom društvu

bullet

Učešće građana i "good governance" (dobro upravljanje)

bullet

Smanjenje siromaštva putem održivih razvojnih projekata

bullet

Pravednost među generacijama: ljudska prava i etička orijentacija 

[Hamburška izjava Njemačke UNESCO-Komisije o Dekadi Ujedinjenih nacija "Obrazovanje radi održivog razvoja", od 11. jula 2003; http://www.unesco.de/c_bibliothek/erkl_hv63.htm]
 


"Ako naš svijet treba da se kreće putem održivog razvoja, onda se to tiče svih ljudi na svijetu i njihovih životnih navika. Da bi sudjelovali u ovim procesima traženja - jer upravo to u konkretnom slučaju znači održivi razvoj - potrebno je da svako od nas ima visok stepen sposobnosti samopoimanja, da posjeduje socijalne i političke kompetencije i spremnost kao i sposobnost da djeluje i izvan svoje oblasti."

[Martin K., andragog; umwelt & bildung 3/2004, S. 5]
 

Struktura tematskog kompleksa "Održivi razvoj"

bullet

Osnovni kurs 1 bavi se pitanjem "Šta je održivi razvoj?". Pojašnjava da se radi o veoma zahtjevnom konceptu, jer zahtijeva promjene u oblastima politike, društva i ekonomije  ... [... više]
 

bullet

Osnovni kurs 2 ukazuje na to šta bi svako od nas mogao i morao da uradi da bi se krenulo putem održivog razvoja. Primjeri za to su, između ostalog, fer trgovina, održivi razvoj konzumenata i turizma, a jedno od najvažnijih pitanja je: "Kako da djelujem da doprinesem održivom razvoju?" ... [... više]
 

bullet

Osnovni kurs 3 predstavlja do sada najuspješniji model za sprovođenje koncepta održivog razvoja, Agendu 21, odnosno lokalnu Agendu 21: "Kako funkcionira lokalna Agenda 21?" ... [... više]
 

bullet

Osnovni kurs 4 bavi se jednim od gorućih globalnih problema - klimatskim promjenama. Šta je efekat staklene bašte, šta ga prouzrokuje, kakvi gasovi postoje u staklenoj bašti, koje posljedice ima zagrijavanje Zemlje itd. Jedno od osnovnih pitanja Osnovnog kursa 4 je Kako se može zaštititi klima... [... više]
 

bullet

Osnovni kurs 5 posvećen je nekim osnovnim problemima koji se nalaze na putu održivog razvoja. Ono što je neophodno je duboka promjena vrijednosti. Ostali pojmovi koji se pominju u okviru ovog osnovnog kursa su globalizacija, razvoj i pravednost  ... [... više]
 

Radi što bolje orijentacije na raspolaganju su Vam - kao i kod ostalih D@dalos-ovih online-udžbenika - pregled sadržaja i grafički pregled.

[Autor: Ragnar Müller (Miler)]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     


Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.