Преглед
Нагоре Основен курс 1 Преглед Содржина Речник


 

 

Партии

Графички преглед

Тука ќе најдете графички преглед на тематскиот комплекс „Партии“. Со кликнување на одделните елементи од графиката директно стигнувате до соодветните страни. Детална содржина на овој тематски комплекс можете да најдете на страната Содржина.

[Почеток на страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.