Листа на линкови
Нагоре Вовед Речник Преглед Содржина Листа на линкови


 

 

Примери

World Wide Web


Линкови за тематскиот комплекс „Примери“

Преглед:

Во одделните поглавја за примерите, претставени од нас, можете да најдете листа на линкови што можат да послужат како извори на информации за таа личност. Со кликнување на линкот во долу зададената табела можете да стигнете до тие листи на линкови. Подолу на оваа страна можете да најдете други линкови што ќе Ве одведат во веб-страни, кои се интересни за целиот тематски комплекс „Примери“.

Линкови за Махатма Ганди

Линкови за Мартин Лутер Кинг

Линкови за Peace People

Линкови за архиепископот Туту

Линкови за Јицак Рабин

Линкови за Mајка Тереза

Линкови за Ригоберта Менчу    

[Почеток на страна]

Oфицијална веб-страна на Комитетот за доделување на Нобеловата награда: http://www.nobel.se/peace/index.html

Покрај статутите на комитетот за Нобелова награда и текстовите за историјатот на доделувањето на Нобеловата награда за мир, на оваа веб-страна можете да најдете, пред сẻ, Листа на добитници за периодот 1901-2000. За секоја личност или институција на располагање стои по една слика и основни информации. До оваа листа ќе стигнете преку, малку сокриениот линк "лауреати" горе во банерот на страната.

[Почеток на страна]

Aпел на носителите на Нобеловата награда за мир: http://www.nobelweb.org 

Сите носители на Нобелова награда, кои се сẻ уште живи, го потпишаа апелот "Меѓународна деценија за култура на мирот и ненасилството за децата во светот" и помогнаа во зајакнувањето на неговото значење, што меѓу другото се увидува и во тоа што Обединетите нации донесоа резолуција како одговор на тој апел. Обете - текстот на апелот како и значењето на резолуцијата на ОН се наоаат на оваа веб-страна. Покрај ова, можете да се информирате за историјатот на оваа кампања и да добиете можност да учествувате во неа.

[Почеток на страна]

http://www.peacejam.org 

PeaceJam претставува меѓународен образовен проект во кој учествуваат лично голем број носители на Нобеловата награда за мир. Целта и пристапот на овој проект стануваат јасни ако се погледне т.н. "Mission Statement" на оваа веб-страна: "PeaceJam is an international education program built around leading Nobel Peace Laureates who work personally with youth to pass on the spirit, skills and wisdom they embody. The goal of PeaceJam is to inspire a new generation of peacemakers who will transform their local communities, themselves and the world."

[Почеток на страна]

Norbert's Bookmarks for a Better World: http://www.dfg-vk.de/english/vorbilder.htm 

На оваа веб-страна станува збор за воодушевувачка збирка од линкови, која во меѓувреме содржи повеќе од 20.000 линкови. Класифицирани според категории (мир, екологија, човекови права итн.) дадена е листа на линкови за личности-примери. Покрај личностите презентирани во рамките на овој тематски комплекс од Д@далос, можете да најдете линкови за илјадници други примери од сите можни земји и области, навистина корисна појдовна очка при пребарувања на интернет!

Уживајте во сурфањето!!

[Почеток на страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.