Вовед
Нагоре Вовед Речник Преглед Содржина Листа на линкови


 

Ганди
Туту
М. Л. Кинг
Peace People
Рабин
Р. Менчу
Тереза
Бонхефер

 

Примери

Teматскиот комплекс „Примери“ е засега поделен на осум дела за осум исклучителни личности (види подолу). Сите делови се составени аналогно заради подобра ориентација и опфаќаат пет дела:

Живот...

Цитати...

Позадина...

Maтеријали...

Листа на линкови...

...биографија и значење

...тeкстови oд личноста

...информации за историјата

...тeкстови за личноста

...одбрани линкови за личноста

Како помош при ориентацијата на располагање Ви стојат содржина и графички преглед. Потешките поими се објаснети во речник.

Тематскиот комплекс Примери...

...одговара и за помлади ученици и ги дополнува обата тематски комплекси Демократија и Човекови права. Овој комплекс може, со понудените наставни материјали, на прегледен начин да ја збогати личноста, која конкретно стекнува искуства.

"Непријателите на човештвото рапидно добија на моќ, стигнаа мошне близу до конелната цел на уништување на земјата, невозможно е истите да не се земат предвид и да се повлечеме само на набљудување на духовните примери, кои треба исто така да ни значат нешто. Затоа е уште поважно да се говори за оние, кои се одржаа во текот на нашиот монструозен век."
[Eлиас Канети, 1981 год.]

[Почеток на страна]

Примери:

Maхатма Ганди...

...спаѓа во највпечатливите личности на 20 век воопшто. Неговиот метод на ненасилство имаше влијание и врз другите примери.

Maртин Лутер Кинг помладиот...

...беше исклучителна личност во американското движење за човекови права. Тој го измени општеството во САД без употреба на сила, неговиот говор "I have a dream" се рашири низ целиот свет.

Дезмонд Туту...

...даде одлучувачки придонес во победата на режимот на Апартхејдот, со кој се вршеше повреда на човековите права. Сй уште работи во функција на мирот во целиот свет.

Maјрид Кориген и Бети Вилијамс...

...беа две обични жени од Белфаст. По една несреќа тие започнаа да делуваат, го формираа движењето Peace People и на тој начин иницираа формирање на мировно движење во Северна Ирска.

Јицак Рабин...

...ја започна својата кариера како војник во Израел. Како политичар тој му даде одлучувачки импулс на мировниот процес и беше убиен од еден фанатик.

Ригоберта Менчу...

...израсна во беда во Гватемала. Многу членови од нејзиното семејство беа убиени од војската. До денес се бори за човековите права и потчинетите народи.

Mајка Тереза...

...влезе во историјата на 20 век како "Saint of the Gutters". Нејзиниот ангажман за најсиромашните во Калкута ја направи незаборавна личност.

Дитрих Бонхефер ...

... беше поп и се бореше против диктатурата на националсоцијализмот. Кратко пред крајот на војната беше убиен во концентрациониот логор во Флосенбург

[Почеток на страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.