Образовниот сервер Д@далос претставен графички

Со кликнување на некое од полињата стигнувате директно до бираната област, т.е. страна.

02/2012:
Веб 2.0 - Што е Веб 2.0? (Елементи на Веб 2.0, Тагирање: Мислење 2.0); Учење 2.0; Политика 2.0; Економија 2.0; Општество 2.0 (Опасности од Веб 2.0, Социјални мрежи, Мудроста на многумината, Дигитални домородци)

[Почеток на страна]       [назад кон почетна страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.