Демократија
Нагоре Веб 2.0 Човекови права Примери Демократија Партии Европа Обединети нации Глобализација Одржливост Политичка дидактика Педагогија за мир Методи


 

Основен курс 1
Преглед
Содржина
Речник

 

Демократија

"Демократијата е најлошата форма на државно уредување, кога ќе се одземат сите други" - овој цитат бил изговорен од поранешниот британски премиер Винстон Черчил. Тој доведува до една важна констатација: не постои никаде перфектна демократија, но и покрај актуелната критика, демократијата претставува најуспешната постапка за мирно решавање на конфликтот. И насекаде во светот, во најразличните региони и системи, човек се повикува на неа.

Демократијата живее од соработката на нејзините граѓани. Знаењето е претпоставка за тие да се ангажираат себеси. Само оној кој во принцип знае за механизмите и институциите на демократската држава може да живее во неа. Затоа ова пренесување на знаењето спаѓа во најважните задачи на политичкото образование, чија цел е полнолетна граѓанка.

bulletШто е демократија? Кои форми на демократија постојат?
bulletКако се развивала од почетоците во античка Грција?
bulletШто велат најважните политички мислители?
bulletКога една држава е демократска? Кои суштински елементи ги опфаќа?
bulletКако изгледа едно демократско општество?
bulletСо кои проблеми денес е конфронтирана демократијата?

Ова се некои од прашањата за кои станува збор во нашиот тематски комплекс „Демократија“. Во пет секвенци на основниот курс со бројни материјали, текстови и дијаграми како и посебни делови на теми како избори, опозиција, парламент, класици на политичката филозофија и многу други теми се обидуваме да исцртаме една слика за демократијата, што на крајот ни дава јасно до знаење дека демократијата претставува еднаш достигната состојба, туку една перманентна задача.

[Почеток на страна]

Упатство за употреба

Пред да се осврнеме кон темата, најпрво неколку совети за употреба:

Преглед Навигација Брз преглед

Можете да си создадете брз преглед ако ја посетите страницата "Содржина" (со детален запис на сите елементи од тематскиот комплекс Демократија) и/или страницата "Преглед" (со графички преглед). Страниците се отвораат во нов прозорец. Кога ќе го затворите прозорецот, повторно се наоѓате на оваа почетна страна.

Хоризонталните менија со линкови, кои се наоѓаат на секоја страна горе Ве водат до страните, кои се наоѓаат на исто ниво како и страните на која во моментот се наоѓате.
Вертикалното мени со линкови, кое се наоѓа на секоја страна горе, Ве води до подредената страна, значи на пример до документите и дијаграмите на онаа страна, на која во моментот се наоѓате.

Доколку заради оринетирање низ тематскиот комплекс Демократија сакате да направите брзо разгледување, кликнете на плавите полиња на крајот од страната.
Полињата ќе Ве одведат низ секвенцата на основниот курс од тематскиот комплекс.

[Почеток на страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.