Преглед
Нагоре Основен курс 1 Преглед Содржина Речник


 

 

Дeмократија

Графички преглед

Овде можете да најдете графички преглед за тематскиот комплекс „Демократија“. Со кликнување на посебните елементи од графиката стигнувате до соодветните страници. Детален приказ на содржината на овој тематски комплекс можете да најдете на страницата Содржина.

[Почеток на страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.