Metodi

 

Osnovni kurs 1
Sadržaj
Pregled


 

Metodi

Tematski kompleks: Metodi u nastavi političkog obrazovanja

Zbog čega postoji nastava iz oblasti političkog obrazovanja i kako ona može da se profesionalno isplanira i pripremi objašnjavali smo u okviru tematskog kompleksa "Politička didaktika" na Obrazovnom serveru D@dalos. Tamo smo, između ostalog, obradili četiri koraka pripreme nastave:
 
bulletKorak 1: Uvođenje u specifičnu oblast
bulletKorak 2: Izbor didaktičke perspektive
bulletKorak 3: Formulisanje teme
bulletKorak 4: Planiranje toka nastave

Tematski kompleks koji je pred Vama neka je vrsta dopune već spomenutog tematskog kompleksa i bavi se metodima i didaktičkim principima u nastavi političkog obrazovanja. Daje Vam, dakle, praktičan alat bez kojeg ne može uspešno da se izvede nastava ni iz jednog predmeta. Šta se tačno podrazumjeva pod ovim, razjašnjava Osnovni kurs 1.

Osnovni kurs 2 posvećen je različitim didaktičkim principima, koji su se pokazali kao izuzetno korisni za nastavu iz oblasti političkog obrazovanja. Sledeća dva Osnovna kursa predstavljaju neke od najvažnijih metoda za nastavu iz oblasti političkog obrazovanja. U Osnovnom kursu 3 predstavljeni su osnovni metodi, a Osnovni kurs 4 se bavi posebnim metodima za nastavu u oblasti političkog obrazovanja. 

Zaključni osnovni kurs još jednom podvlači činjenicu da nastava iz oblasti političkog obrazovanja predstavlja određeni specifikum i da ne može tako lako da se uporedi sa nastavom bilo kojeg drugog predmeta. Znanje o demokratiji i preduslovi koji moraju da se stvore za stvarnu demokratiju ne mogu da se prenose samo teoretski, već moraju da se uvežbaju i u praksi, pre svega u školama (Osnovni kurs 5).

Radi orijentacije i navigacije na raspolaganju Vam stoji grafički pregled tematskog kompleksa te pregled sadržaja sa direktnim linkovima što vode do pojedinačnih stranica i odlomaka unutar ovog tematskog kompleksa.

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     

Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.