Osnovni kurs 4
Nach oben Osnovni kurs 2 Osnovni kurs 3 Osnovni kurs 4 Osnovni kurs 5

 

Debata
Grupna slagalica
Planska igra
Projekat
Betzavta


 

Metodi

Osnovni kurs 4: Posebne metode za nastavu iz oblasti političkog obrazovanja

Ono što je veoma važno prilikom izbora određenog metoda je odgovor na pitanje u kojoj meri on doprinosi postizanju cilja političkog obrazovanja. Pogledajmo šta nam pokazuje dijagram.


Ciljevi političkog obrazovanja

Političko obrazovanje prenosi osnovno znanje o politici i pokušava da pobudi interesovanje za politiku. Ovo predstavlja preduslov za ostvarivanje zahtevnih ciljeva, pre svega za sticanje vještine samostalnog analiziranja i oblikovanja mišljenja. Pored toga, u zadatke političkog obrazovanja ubraja se i sticanje i uvežbavanje veština koje bi trebalo da posjeduje punoletan, politički aktivan građanin u jednom demokratskom društvu (diskutovanje, korišćenje medija, držanje govora itd.).  
 


Uvežbavaju se demokratske veštine ...

Za ovo su najvažniji posebni metodi za nastavu političkog obrazovanja, o kojima će biti rječi u okviru ovog Osnovnog kursa. Ovi metodi imaju tu prednost što odgovaraju i nadređenim ciljevima političkog obrazovanja. Oni ne prenose samo znanje na učenike i ne omogućavaju učenicima da samo shvate kompleksne sadržaje, već služe i za uvežbavanje demokratskih veština.
 ... ali samo kao simulacija

Ono što mora da se napomene je da se ove veštine uvek uvežbavaju samo u okviru metoda koje podrazumevaju "veštački" nastalu ili zamišljenu situaciju. Onaj koji tokom debate na nastavnom času ili na seminaru zastupa određenu poziciju, uvek to čini u vrlo specifičnom, ograničenom kontekstu. Metod projekta može u određenoj meri da "smanji distancu" prema realnom životu, dok planska igra ili igra raspodele uloga uvek ostaje samo simulacija. Zbog toga je od izuzetne važnosti da se demokratija u školama ne uči samo uz pomoć različitih metoda, već i da se primenjuje. Ovom dimenzijom bavi se Osnovni kurs 5.
 Problemi

Ono što svakako mora da se naznači je da metodi usmereni u pravcu delovanja o kojima će biti reči u okviru ovog Osnovnog kursa bez sumnje imaju svojih prednosti. Naravno, nasuprot ovim prednostima stoje i neki problemi. Zajednički nazivnik za sve metode predstavljene ovde je da zahtevaju veliki angažman nastavnika tokom pripreme. Osim toga, zahtevaju i hrabrost prilikom odlučivanja da se sprovedu, jer svaka planska igra ili debata mogu i da dožive neuspeh. Sledeći problem predstavljaju okvirni uslovi u kojima se radi (npr. nastavni plan i program). Često je veoma teško uskladiti planske igre ili igre raspodele uloga sa nastavnim planom i programom. I na kraju moramo da naglasimo da je za sprovođenje ovde predstavljenih metoda potrebno mnogo vremena.  Na sledećih nekoliko stranica predstavljani su metodi:

bullet

Debata: Mirno prevazilaženje konflikta uz pomoć razmene argumenata predstavlja jezgro demokratije. Ova veština može da se uvežba uz pomoć debate...

bullet

Grupna slagalica: Grupna slagalica je jedna vrsta rada u grupama, prilikom koje učenik postaje nastavnik...

bullet

Planske i igre raspodele uloga: Simulacije mogu da budu vrlo delotvorno sredstvo za prenošenje održivog znanja. Pored toga što se tokom simulacija stiču  demokratske veštine...

bullet

Projekat: Metod projekta smanjuje distancu između škole i "stvarnog života". Učenici uče da samostalno planiraju i stiču veštine samostalnog delovanja...

bullet

Betzavta: Ovaj metod koji je razvijen u Izraelu prihvata jedan potpuno drugačiji, vrlo interesantan način učenja demokratiji...

...
dalje do Osnovnog kursa 5: Demokratija u školi

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     

Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.