Osnovni kurs 3
Nach oben Osnovni kurs 2 Osnovni kurs 3 Osnovni kurs 4 Osnovni kurs 5

 

Predavanje
Razgovor
Analiza teksta


 

Metodi

Osnovni kurs 3: Osnovni metodi u nastavi političkog obrazovanja

Pored didaktičkih principa (Osnovni kurs 2) i metodi se ubrajaju u najvažnije alatke za planiranje nastave u oblasti političkog obrazovanja. Oni su osnovni predmet interesovanja ovog tematskog kompleksa koji nadopunjava Tematski kompleks Politička didaktika. U tom tematskom kompleksu radi se o zadacima i ciljevima političkog obrazovanja, a ovde će biti predstavljeni praktični alati uz pomoć kojih se odvija nastava političkog obrazovanja. 

Definicija: Metodi su postupci koji bi trebalo da omogućavaju da se nastavnik i učenik na određeni način bave nekom tematikom, postupci koji im dozvoljavaju da stiču nova saznanja, uvide i veštine.

Svi metodi imaju svojih prednosti i nedostataka. Nekima jedan metod odlično leži, dok drugi ne mogu ni da zamisle da na taj način sprovedu nastavnu jedinicu. Postoje - a to je jako važno - različiti načini učenja. Zbog toga je od izuzetne važnosti da se u školi, ali i na seminarima koristi više različitih metoda.

Važno - promena metoda

Günther Gugel (Ginter Gugel) naveo je četiri razloga zašto bi trebalo da se tokom seminara, ali i u školi tokom časa menjaju metodi učenja: 

bullet

"Učenje će uspeti samo onda ako se smenjuju faze koncentracije i opuštanja. Upotreba različitih metoda može mnogo da doprinese tome da se smenjuju spomenute faze tokom procesa učenja. 

bullet

Svi učenici se ne odnose prema temi na isti način. Različitost metoda može da doprinese šarolikosti načina učenja.  

bullet

Jednoličnost i monotonost (na primer kada nastavnik uvek samo priča) umara učenike i smanjuje motivaciju. Upotreba nove metode bi sigurno doprinela boljoj koncentraciji učenika.  

bullet

Ne bi trebalo da samo voditelj seminara, tj. nastavnik snosi odgovornost za tok seminara, već bi deo te odgovornosti trebalo da se prenese i na polaznike seminara tj. učenike. Samo upotreba raznovrsnih metoda omogućava stvarno učešće učenika u procesu nastave."

[Günther Gugel, Praxis politischer Bildungsarbeit. Methoden und Arbeitshilfen, Institut für Friedenspädagogik Tübingen, 4. Auflage 1996, S. 12]

Lista za proveru primene metoda

Metod mora odgovarati sadržaju, ciljnoj grupi, situaciji o kojoj se uči i ciljevima učenja. Pored toga, od izuzetne je važnosti da metod odgovara učenicima, njihovom načinu rada, sklonostima i njihovim veštinama. Günther Gugel napravio je listu pitanja koja mogu da budu od velike pomoći prilikom izbora metoda koji će se koristiti u nastavi:

bullet

"Da li se odabrani sadržaji i metodi nadovezuju na predznanja učenika, da li mogu da se povežu sa očekivanjima učenika?

bullet

Da li se prilikom izbora metoda obraća pažnja na sastav učenika/polaznika seminara?

bullet

Da li odabrani metod doprinosi tome da se probudi interes kod učenika i poveća njihova sposobnost učenja?

bullet

Da li odabrani metodi unapređuju samoinicijativu i procese učenja koje učenici moraju sami da organizuju?

bullet

Da li odabrane metode omogućavaju samorefleksiju i samostalno delovanje?

bullet

Da li odabrani metodi unapređuju višedimenzionalne načine sagledavanja problema?

bullet

Da li se odabrani metodi baziraju na dijalogu?

bullet

Da li se odabrani metodi baziraju na tome da se učenje mora da se odvija "glavom, srcem i rukama"?

bullet

Da li odabrani metodi omogućavaju sticanje nove veštine kroz doživljeno? 

bullet

Da li se odabrani metodi slažu sa otvorenošću procesa učenja? 

bullet

Da li odabrani metodi doprinose tome da se i kod učenika razvije veština izbora i primene različitih metoda?"

[Günther Gugel, Praxis politischer Bildungsarbeit. Methoden und Arbeitshilfen, Institut für Friedenspädagogik Tübingen, 4. Auflage 1996, S. 13]

Komunikacija

Osnovna pretpostavka za uspešan proces učenja i podučavanja je uspešna komunikacija. Ovim veoma bitnim aspektom, pravilima komunikacije, uticajem govora tela i sličnim bavili smo se u okviru Tematskog kompleksa Pedagogija mira, jer je uspešna komunikacija kao ključ konstruktivnog prevazilaženja konflikta jedno od težišta ovog tematskog kompleksa (... do Tematskog kompleksa Pedagogija mira).

Osnovni i posebni metodi za nastavu iz oblasti političkog obrazovanja

U okviru ovog Tematskog kompleksa ne možemo da predstavimo celo mnoštvo postojećih  metoda. Ograničićemo se na važne, odnosno metode koji se često praktikuju u nastavi. Ovaj Osnovni kurs posvećen je osnovnim metodama, a pod tim podrazumevamo postupke i načine rada koji su sastavni deo svakog seminara ili nastavnog časa:  

bullet

Predavanje (predavanje nastavnika, vizuelno predstavljanje)

bullet

Razgovor na nastavi

bullet Analiza teksta

U sledećem, Osnovnom kursu 4 reč je o posebnim metodama za nastavu političkog obrazovanja. To su metodi kojima se pored znanja prenose i veštine delovanja i time pomažu ostvarivanju krajnjeg cilja političkog obrazovanja - punoletan, politički aktivan građanin. 
 

... dalje do Osnovnog kursa 4: Posebni metodi za nastavu političkog obrazovanja

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     

Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.