Cursul 4
sus Cursul 2 Cursul 3 Cursul 4 Cursul 5

 

Dezbatere
Puzzle pe grupe
Joc pe planuri
Proiect
Betzavta

 


 

Metode

Curs 4: Metode de activare a orei de educaţie politică

Un criteriu important de selecţie a metodelor este întrebarea, cât de mult contribuie acestea la îndeplinirea obiectivelor înscrise în sfera mai largă a educaţiei politice, după cum rezultă şi din schema de mai jos. 


Obiectivele educaţiei politice

Educaţia politică mijloceşte informaţii fundamentale despre politică şi încearcă să trezească interesul elevilor pentru aceasta. Aceasta este condiţia de bază pentru îndeplinirea unor obiective mai greu de atins, mai ales în vederea dobândirii capacităţii de analiză şi de judecată individuală. O altă sarcină a educaţiei politice este de a se îngriji ca cetăţenii activi să dobândească şi să exerseze competenţele democratice (discuţii, mass-media, discursuri etc.).
 


Competenţa democratică trebuie exersată...

Aici intră în schemă metodele mai speciale, de activare, despre care vom vorbi în cadrul acest curs. Aceste metode au avantajul să corespundă chiar şi obiectivelor mai greu de atins, supraordonate, ale educaţiei politice. Ele nu contribuie doar la mijlocirea unor cunoştinţe - lucru pe care îl fac totuşi într-un mod cât se poate de durabil -, ele nu facilitează doar înţelegerea unor situaţii complexe -, ele servesc şi la exersarea acelor competenţe democratice despre care am tot vorbit.
 ... dar doar sub forma unor simulări

Trebuie însă să observăm aici că aceste competenţe nu pot fi exersate, în cadrul metodelor prezentate aici, decât într-un mod mai mult sau mai puţin "artificial". Cel care va reprezenta o anumită poziţie într-o dezbatere pro şi contra dintr-o sala de clasă, o va face numai într-un context foarte special şi limitat. Doar metoda "Proiect" poate contribui la reducerea distanţei faţă de "viaţa reală", în timp ce jocurile pe planuri sau pe roluri nu vor fi niciodată mai mult decât simple s. De aceea este important ca democraţia să nu fie doar predată în şcoli, indiferent de metodele folosite, ci şi pusă în practică. Despre această dimensiune va fi vorba în cursul 5.
 Probleme

Vom reţine aşadar că metodele 'de acţiune', de tipul celor pe care le-am ales spre prezentare în cadrul acestui curs, îşi dovedesc fără îndoială avantajele. Totuşi, în ciuda tuturor acestor avantaje există şi unele probleme. În general, realizarea acestor metode presupune un angajament de proporţii din partea profesorilor sau a conducătorilor de seminar, pentru că implementarea lor presupune deseori extrem de multe pregătiri. În plus, este nevoie şi de mult curaj, pentru că fiecare joc pe planuri, fiecare dezbatere, poate fi şi un eşec. O altă problemă pot fi condiţiile-cadru (de ex. programa şcolară). Deseori se dovedeşte a fi chiar dificil să aduci la un numitor comun proiectele, jocurile pe roluri etc. cu aceste condiţii. În fine, trebuie să mai atragem atenţia şi asupra faptului că metodele prezentate aici consumă mult timp.Pe alte pagini vă sunt prezentate următoarele metode:

bullet

Dezbatere: soluţionarea paşnică a conflictelor prin schimbul de argumente constituie nucleul democraţiei. Acest lucru poate fi exersat de-a lungul dezbaterilor ...

bullet

Puzzle pe grupe: Puzzle-ul pe grupe este o fomă deosebit de interesantă a activităţii în echipă, în cadrul căruia elevii se transformă în profesori ...

bullet

Jocul pe planuri şi pe roluri: Jocurile de simulare pot fi un mijloc extrem de eficient de a mijloci cunoştinţe în mod durabil. În plus, astfel pot fi dobândite şi competenţe democratice ...

bullet

Proiect: Metoda 'Proiect' reduce distanţa dintre şcoală şi "viaţa adevărată". Elevii învaţă cum să planifice de unii singuri, dobândind astfel competenţe active ...

bullet

Betzavta: Această metodă dezvoltată în Israel alege o cu totul alta şi foarte interesantă condiţie a educaţiei întru democraţie ...

... spre cursul 5:
Democraţia în şcoli

[Autor: Ragnar Müller]

[începutul paginii]

 

TemeWeb 2.0  I  Drepturile omului  I  Personalităţi  I  Democraţie  I  Partide  I  Europa  I  Globalizare  I  Naţiunile Unite  I  Durabilitate

Metode:    Didactică politică    I    Educaţie pentru pace    I    Metode

     

Această pagină web cu privire la educaţia politică a fost concepută de agora-wissen, "Gesellschaft für Wissensvermittlung über neue Medien und politische Bildung" (GbR) din Stuttgart. Pentru întrebări şi sugestii cu privire la conţinutul acestei pagini vă rugăm să ne contactaţi.