Cursul 3
sus Cursul 2 Cursul 3 Cursul 4 Cursul 5

 

Discurs
Discutie
Analiză pe text

 


 

Metode

Cursul 3: Metode fundamentale pentru ora de educaţie politică

Alături de principiile didactice (cursul 2), metodele se numără printre cele mai importante instrumente necesare organizării orei de educaţie politică. Ele se află în centrul complexului tematic de faţă, înţeles ca o completare a complexului tematic "Didactică politică". Dacă în acel complex era vorba despre sarcinile şi obiectivele educaţiei politice, aici vă vom prezenta instrumentele practice, cu ajutorul cărora putem preda elevilor politica.

Definiţie: Metodele sunt proceduri care trebuie să stimuleze elevii şi profesorii să se preocupe cu o anumită tematică într-un mod care să le permită să cumuleze noi cunoştinţe şi competenţe.

Toate metodele au punctele lor mai tari sau mai slabe. Unii preferă o anumită metodă, în timp ce alţii nici nu ştiu ce să facă cu ea. Există - iar acest lucru este extrem de important - diferite moduri de a învăţa. De aceea este neapărat necesar ca în şcoli să fie utilizate mai multe metode diferite.

Important: alternanţa metodelor

Günther Gugel numeşte - referindu-se la seminare, lucru care poate fi însă extrapolat şi asupra orei e educaţie politică din şcoli - patru motive importante, care vin să sublinieze însemnătatea alternanţei metodelor:

bullet

"elevii vor învăţa cu mai mult succes atunci când fazele de concentrare sunt urmate de faze de relaxare. Utilizarea mai multor metode diferite poate fi de real ajutor în acest sens.

bullet

Participanţii nu manifestă acelaşi interes în ceea ce priveşte un anumit subiect. Diversitatea metodelor poate veni astfel să încurajeze folosirea mai multor feluri de învăţare.

bullet

Uniformitatea (de ex. atunci când profesorul alege doar să se vorbească) este obositoare şi are un efect de demotivare. Alternarea metodelor de predare poate da, astfel, noi impulsuri.

bullet

Nu doar conducerea seminarelor, ci şi participanţii răspund de ceea ce se întâmplă în cadrul seminarului. Doar utilizarea mai multor metode diferite, care să fie pe placul participanţilor, îi va implica mai puternic pe aceştia."

[din: Günther Gugel, Praxis politischer Bildungsarbeit. Methoden und Arbeitshilfen, Institut für Friedenspädagogik Tübingen, ed. a 4-a,  1996, p. 12]

Listă de bifat pentru utilizarea metodelor la ora de curs

Metoda trebuie să se potrivească cu conţinutul, cu publicul, cu situaţia, precum şi cu obiectivele didactice. În plus, este foarte important ca ea să se potrivească cu cel care o utilizează, cu competenţele profesorului şi cu stilul său de lucru. În acest sens, Günther Gugel a formulat o serie de întrebări, care vă pot fi de ajutor la alegerea unei anumite metode:

bullet

"Conţinuturile şi metodele se potrivesc cu cunoştinţele, atitudinile şi aşteptările participanţilor?

bullet

Sunt luate în considerare, la alegerea metodei, condiţiile specifice de alcătuire a grupei de participanţi ?

bullet

Ajută aceste metode la promovarea şi menţinerea capacităţii de învăţare?

bullet

Stimulează aceste metode iniţiativa proprie şi procesele de învăţare auto-organizate?

bullet

Stimulează aceste metode procesul de auto-reflecţie şi de acţiune?

bullet

Stimulează aceste metode constituirea unei perspective multi-dimensionale în ceea ce priveşte întrebările şi problemele ce pot apărea de-a lungul seminarului?

bullet

Sunt aceste metode construite în aşa fel încât să stimuleze dialogul şi discursul?

bullet

Iau aceste metode în considerare faptul că procesul de învăţare trebuie să se deruleze cu 'capul, inima şi mâna'?

bullet

Facilitează aceste metode exprimarea propriilor experienţe?

bullet

Sunt aceste metode compatibile cu caracterul deschis al proceselor cognitive?

bullet

Contribuie aceste metode la dezvoltarea competenţei metodologice în rândul participanţilor?"

[din: Günther Gugel, Praxis politischer Bildungsarbeit. Methoden und Arbeitshilfen, Institut für Friedenspädagogik Tübingen, ed. a 4-a, 1996, p. 13]

Comunicare

Condiţia de bază a unui proces educaţional de succes este comunicarea reuşită. Despre acest aspect extrem de important, despre regulile de comunicare, influenţa limbajului corporal etc. vom vorbi în cadrul complexului tematic "Educaţie pentru pace", pentru că un proces de comunicare reuşit constituie cheia soluţionării constructive a conflictelor (... spre complexul tematic "Educaţie pentru pace").

Metode fundamentale şi metode de activare

Nu putem prezenta în cadrul acestui complex tematic întreaga gamă de metode existente. Ne vom limita să vă ilustrăm câteva metode importante, practicate cu regularitate. Cursul de faţă este dedicat metodelor de bază. Prin acestea înţelegem metodele care apar practic în cadrul tuturor orelor de curs:

bullet

Discurs (discursul profesorului, vizualizare)

bullet

Discuţii la oră

bullet Analiză pe text

În cursul următor, cursul 4, vom vorbi despre metodele de activare, foarte potrivite pentru ora de educaţie politică, acestea furnizând, pe lângă cunoştinţe, şi (mai ales) competenţe care stimulează implicarea activă, lucru care corespunde idealurilor educaţiei politice.
 

... spre cursul 4: Metode de activare a orei de educaţie politică

[Autor: Ragnar Müller]

[începutul paginii]

 

TemeWeb 2.0  I  Drepturile omului  I  Personalităţi  I  Democraţie  I  Partide  I  Europa  I  Globalizare  I  Naţiunile Unite  I  Durabilitate

Metode:    Didactică politică    I    Educaţie pentru pace    I    Metode

     

Această pagină web cu privire la educaţia politică a fost concepută de agora-wissen, "Gesellschaft für Wissensvermittlung über neue Medien und politische Bildung" (GbR) din Stuttgart. Pentru întrebări şi sugestii cu privire la conţinutul acestei pagini vă rugăm să ne contactaţi.